Zoeken

Bestuurdersvereniging

Naar CDA.nl

Lidmaatschap

De vereniging telt ruim 2800 leden, van wie de meesten een bestuurlijke functie bekleden. Het ledenbestand van de vereniging bestaat voornamelijk uit leden van CDA-fracties in (deel)gemeenteraden, Provinciale Staten, CDA-wethouders, gedeputeerden en waterschapbestuurders. Volgens de statuten van het CDA is het lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging (BSV) automatisch gekoppeld aan hun functie. Bij hun benoeming gaan zij akkoord met het lidmaatschap van de vereniging.

Klik hier voor meer informatie over het verplichte lidmaatschap.

Uiteraard kunnen ook burgemeesters, gemeentesecretarissen, (raads)griffiers, waterschapsbestuurders en overige bestuurders lid worden van de vereniging. De contributie is afhankelijk van de functie van het lid en, indien van toepassing, de grootte van de gemeente waarvoor het lid actief is. Klik hier voor de contributieregeling.

Voor CDA-leden die geen politiek-bestuurlijke functie bekleden staat het buitengewoon lidmaatschap open. Buitengewone leden hebben dezelfde rechten als de andere leden, uitgezonderd het stemrecht op de ALV.

Bent u politiek-bestuurlijk actief en geen lid? Stuurt u dan een e-mail naar stoker.bsv@cda.nl.

Terug naar boven

Copyright © 2015 CDA