Zoeken

HRM

Naar CDA.nl

HRM-beleid

Heeft uw afdeling al een HRM-beleid en een bestuurslid met de portefeuille HRM?

Met een lokaal HRM-beleid doelen wij op:

  • Ken je eigen leden, weet waar ze goed in zijn en wat ze willen doen;
  • Ken de mensen in de wijk en buurt die in ‘hart en nieren’ CDA-er zijn;
  • Scouten van mogelijke kandidaten voor de raad.
  • Werving en selectie voor de kandidatenlijst.


Het belangrijkste doel van een lokaal HRM-beleid is dus het samenstellen van een kandidatenlijst voor de volgende verkiezingen. Daarnaast zijn er veel mensen nodig om een afdeling vorm te geven en bijvoorbeeld een campagne te kunnen voeren.

Waarom scouten?
Scouten, de gerichte schouw van mensen, is een permanente activiteit van het voltallige bestuur. Voortdurend scouten verkleint de druk om te ‘moeten’ leveren tijdens het kandidaatstellingsproces. Naast dit voordeel, biedt vroegtijdig zicht op mensen ook de gelegenheid hen beter te leren kennen, zij goed weten wat het raadswerk inhoud en zij gedegen getraind kunnen worden.  Hoe meer actieve leden hoe groter de vijver is waaruit men kan putten voor het maken van de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen.

Functioneringsgesprekken
HRM beoogt kwalitatief goede raadsleden en wethouders in de raad en het college die ten dienste staan van de samenleving. Het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur staat of valt met de kwaliteit en integriteit van onze bestuurders en volksvertegenwoordigers.  De afdelingsvoorzitter vervult samen met de fractievoorzitter een belangrijke rol door het voeren van jaarlijkse functioneringsgesprekken met de raadsleden. In het functioneringsgesprek wordt aan de hand van de profielschets het functioneren besproken en eventueel worden ontwikkel- en verbeterpunten benoemd. Door de  beoordelingsgesprekken te voeren, wordt voorkomen dat bij het maken van de kandidatenlijst  misverstanden ontstaan of zittende raadsleden wel of niet in aanmerking komen voor een (verkiesbare) plaats op de kandidatenlijst.

De Handreiking Functionerings- en beoordelingsgesprekken gaat hierop dieper in. Deze handreiking kunt u middels het bestelformulier hieronder aanvragen. Meer over functioneringsgesprekken is ook te vinden op AfdelingenNet

Kandidaatstellingsprocedure
De belangrijkste taak van een bestuur in de vierjaarlijkse politieke cyclus is ervoor zorg dragen dat het CDA mee doet aan de raadsverkiezingen met een lijst authentieke en herkenbare christendemocraten.

De afdeling HRM van het CDA biedt de leden en de afdelingen diverse producten aan voor een solide lokaal HRM-beleid. Beschikbaar zijn:
- Competentieprofiel CDA-gemeenteraadslid
- Handreiking De CDA-wethouder
- Handreiking Profielschets CDA-Statenlid
- Handreiking Functioneringsgesprekken. 
- Handreiking Werving en Selectie van Gemeenteraadsleden.

Klik hier voor het bestelformulier.

Provinciale ondersteuning
Als u meer wilt weten over het werven & selecteren van politici of het voeren van functioneringsgesprekken op basis van de ontwikkelde competentieprofielen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw Provinciale HRM-contactpersoon.

Functioneringsgesprek met de burgemeester
Het functioneringsgesprek met de burgemeester is in veel gemeenten een lastige kwestie. Hoe pak je dat aan en wie moet het initiatief nemen? In Bestuursforum schreef Juliette Bouw hierover een artikel.
Artikel Bestuursforum januari 2012 - Functioneringsgesprek Burgemeester

Meer
Voor opleidingen en trainingen bij u in de buurt kunt u terecht bij het Steenkampinstituut.
Een overzicht van alle activiteiten van de afdeling HRM vindt u in onze flyer.

Terug naar boven

Copyright © 2016 CDA