Zoeken

Kleurrijk

Naar CDA.nl

Kleurrijk

Visie & missie

Wij, burgers van Nederland, zijn verantwoordelijk voor onze rijk geschakeerde samenleving, die gebaseerd is op de beginselen van vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid. Ons land is een open, democratische en pluriforme rechtstaat, en maakt deel uit van een sterk en bezield Europa.

Te midden van een schitterende verscheidenheid van culturen en levensvormen maken wij deel uit van één wereldwijde gemeenschap van volkeren en weten wij ons lotsverbonden met al wat op de aarde leeft. Met generaties na ons zullen wij dan innovatie en duurzaamheid als meer dan een technische opdracht zien.

Dan zullen diversiteit, participatie - de kern van sociaal-zijn - en duurzaamheid onze mission statement, ons appèl zijn.

Facebook
Loading...
Twitter
Loading...
Campagne Kleurrijk 2014
Loading...

Terug naar boven

Copyright © 2014 CDA