Zij aan zij. Toekomstperspectief voor Nederland in 2030

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) heeft de aanzet gegeven voor een nieuw toekomstperspectief voor Nederland in 2030. In het startdocument Zij aan zij kijken we kritisch en constructief naar waar wij op de lange termijn naar toe willen met Nederland en welke fundamentele keuzes daarvoor vanuit christendemocratisch perspectief nodig zijn. Leidend in onze visie is dat ieder mens er toe doet. Ieder mens kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan iets dat groter is dan die persoon zelf. Onze horizon is 2030 en verder.

Uitnodiging tot discussie
Met dit startdocument nodigen we iedereen uit - CDA-lid of niet - met ons mee te denken. Tussen november 2019 en maart 2020 gaan wij het land in om gesprekken en discussies te voeren. Op basis daarvan werken wij uw ideeën en onze gedachten verder uit tot een finale visie. Samen met u willen we de komende maanden verkennen wat nodig is voor de toekomst van Nederland.

Zij aan zij-verdiepingspakket

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA zal de komende tijd wekelijks een 'Zij aan zij-verdiepingspakket'; uitbrengen. Een cadeautje voor wie thuis zit of onderweg is en naar verdieping en inspiratie zoekt. Het verdiepingspakket bestaat uit mooie verhalen, interviews en artikelen rondom een thema uit Zij aan zij. Zij aan zij is het ‘toekomstperspectief voor Nederland in 2030’ dat het WI eerder publiceerde en dat in deze tijden van corona een verrassende actualiteit blijkt te hebben. Juist nu is bezinning op de toekomst nodig. Het verdiepingspakket biedt houvast, herkenning en perspectief.

Nieuws

Nieuw WI-rapport: 'Onder dak'

Het kunnen vinden van een woning staat onder druk. Grond is duur, wachtlijsten zijn lang en de huren in de vrije sector zijn hoog. Die slechte toegankelijkheid van de woningmarkt is in de eerste plaats geen technisch of economisch probleem, maar iets dat raakt aan de leefwereld van mensen, aan identiteit. De betrokkenheid van mensen op elkaar staat op het spel. Het rapport Onder dak. Bouwstenen voor een toegankelijke woningmarkt voor iedereen analyseert de diepere oorzaken van het probleem.

In de eerste plaats lijkt er een te groot vertrouwen te zijn geweest in gemeenten en ontwikkelaars om zelf genoeg woningen te bouwen. Arjen Siegmann, auteur van het rapport: “We hebben lang gedacht dat de nationale overheid wel een stapje terug kon doen, dat gemeenten het zelf wel konden. Maar de krachten van globaal kapitaal en de beperkingen in hoe we met de grond omgaan maken dat er in totaal te weinig wordt gebouwd.”

Het rapport draagt bouwstenen aan voor het toegankelijk maken van de woningmarkt voor iedereen, vanuit het christendemocratisch denken over gespreide verantwoordelijkheid en de morele opdracht van de overheid: Waar het bouwen stokt worden op nationaal niveau bouwlocaties aangewezen. Corporaties krijgen hun investeringskracht terug en bouwen voor de middeninkomens, zonder verhuurderheffing. De huurprijzen zijn meer in lijn met de waarde van woning, zonder overwinsten voor de verhuurder. Ook krijgen gemeenten meer vrijheid voor kleine bouwprojecten.

Nieuw WI-essay: 'Mens-zijn in de digitale samenleving'

We leven in een hoogtechnologische samenleving. Niet alleen is technologie in onze leefwereld dominant aanwezig, het alledaagse leven wordt ook in stand gehouden door tal van technische voorzieningen. De smartphone is een treffend beeld voor de verwevenheid van mens en techniek. Lange tijd was de computer een desktop, staande op het bureau in een hoekje van de woonkamer. Vervolgens werd het een laptop op schoot. En inmiddels zit die computer als smartphone in onze broekzak. En zo is de digitale technologie letterlijk een verlengstuk van onszelf en verloopt het contact met de buitenwereld steeds vaker via de technologie.

Een smartphone is een handig ding, maar beseffen we wat dit handige ding doet met ons mens-zijn en met het publieke domein? In dit essay wordt de vraag gesteld hoe we recht kunnen blijven doen aan ons mens-zijn in een hoogtechnologische, digitale samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat de mens niet wordt gereduceerd tot een technisch subject of een digitaal proel? En positiever geformuleerd: welke kwaliteit van mens-zijn en welke publieke waarden worden bevorderd door het gebruik en de inbedding van specifieke technologieën? Op die vragen formuleert dit essay een christendemocratisch perspectief. Er wordt een realistisch en kritisch kader geschetst om nieuwe digitale technologie goed te kunnen beoordelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.