22 december 2016

Opnieuw zorgen over controle van asielzoekers in Nederland

Mona Keijzer heeft opnieuw aandacht gevraagd voor een zorgvuldige en complete registratie van asielzoekers in Nederland. Uit een deze week verschenen Inspectierapport blijkt dat de registratie en identificatie nog steeds niet op orde is, nadat hier ruim een jaar geleden al de eerste zorgwekkende signalen over kwamen. Er zijn vooral zorgen over het controleren en uitlezen van de mobiele telefoons en het verdiepende gesprek met de asielzoeker. Dit zijn belangrijke stappen bij aankomst in Nederland om signalen van mensenhandel, smokkel maar ook terrorisme te herkennen.
De redenen hierachter zijn gebrek aan tijd, capaciteit en technisch materieel. Redenen, die volgens het CDA onbestaanbaar zijn en acuut dienen te worden opgelost.

Het dreigingsniveau in Nederland, maar in Europa als geheel, laat volgens het CDA zien dat op dit gebied absoluut geen risico’s genomen mogen worden. De vreselijke aanslag in Berlijn afgelopen week heeft dit nogmaals onderstreept. Nederland staat open voor echte vluchtelingen en biedt hen bescherming maar moet tegelijkertijd heel alert zijn om potentiële terroristen te weren.

Mona Keijzer heeft aanvullende vragen gesteld over het Inspectierapport. Na het kerstreces gaat de Kamer met staatssecretaris Dijkhoff in debat over de registratie en identificatie van asielzoekers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.