Het CDA is tegen een wettelijke verplichting van weidegang. Onze melkveehouders moeten zelf de vrije keus houden. Een verplichting haalt het verdienmodel voor weidemelk totaal onderuit.

CDA woordvoerder Jaco Geurts: ‘het is teleurstellend dat er regelmatig een zeer eenzijdig situatie wordt geschetst. Wij zijn voor koeien in de wei, maar niet voor een wettelijke verplichting. Daar is de koe niet bij gebaat maar zeker de boer en boerin niet.’

Boeren investeren veel in innovatie en nieuwe technieken waardoor de stallen hypermodern en goed uitgerust zijn voor het dierenwelzijn van koeien. De discussie of de koe beter af is in de wei of in de stal zou niet plaats moeten vinden in de politiek, maar overgelaten worden aan de boeren zelf die het beste weten wat goed is voor hun dieren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.