“Nederland moet gaan bouwen aan een moderne grensbewaking met standaard kentekenregistratie en desnoods zelfs camera's met gezichtsherkenning. Van iedere auto die de grens passeert moet een foto van het nummerbord gemaakt worden. Weten wie erin en eruit gaat op een manier die in het 21e-eeuwse Nederland kan.“ Dat zei Sybrand Buma vanavond in zijn toespraak in Kronenberg in Limburg. Zijn bezoek aan Limburg maakt deel uit van Sybrand door het land. Op vijf verschillende bijeenkomsten bespreekt hij vijf verschillende thema’s. 

“De laatste decennia hebben we onze waarden, en de daarbij horende tradities, uit het oog verloren. Het verlies van dat kompas is de morele crisis van de moderne tijd. Het loslaten van het keurslijf van de jaren vijftig voelde als een bevrijding. Maar inmiddels zijn vrijheid en gelijkheid absoluut geworden. De vrijheid leidde tot ieder voor zich. De gelijkheid tot een grote bureaucratische overheid. Maar wie vrijheid boven verantwoordelijkheid en saamhorigheid plaatst, krijgt een onaangename samenleving.”

“Kunnen we écht een tegenwicht bieden tegen cynisme en individualisme? Ja, dat kan. Als we beseffen wat het betekent om in dit vrije land te leven. Dat is meer dan doen wat je zelf wilt, zonder rekening te houden met de ander. Vrijheid kan niet zonder het besef dat we elkaar nodig hebben. Om samen te leven, om de samenleving leefbaar te houden.”

Volgens Buma is het enige antwoord op een morele crisis een morele revolutie. Die revolutie is een beweging tegen de verwaarlozing van onze waarden en tradities, tegen de samenleving die verder uiteenvalt. Maar vóór meer respect, meer veiligheid en meer oog voor elkaar.

De vraag over de toekomst van onze waarden en tradities is nauw verbonden met de grote vragen over immigratie en integratie. Buma ging uitgebreid in op de problemen die komen kijken bij de grote vluchtelingenstroom richting Europa, en op welke manier het CDA die problemen het hoofd wil bieden.

In de bijlage kunt u de hele speech nalezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.