Nederland is groter dan de Randstad. Dat wordt door veel politieke partijen wel eens vergeten. Zo kiest de VVD voor een extra verhuurdersheffing van 2,7 miljard euro zodat een woningbouwcorporatie 2000 euro belasting per woning moet betalen. Dit leidt tot een massale verkoop van huurwoningen. In de randstad leidt dit tot nog langere wachtlijsten en ook in de regio zullen er onvoldoende huizen zijn voor jonge gezinnen en zal de leefbaarheid verder onder druk komen.

Daarnaast wil de VVD samen met partijen als de PvdA, Groenlinks en ChristenUnie bezuinigen op de spoedeisende hulp in streekziekenhuizen. 's Nachts willen ze er dertig sluiten, dat blijkt uit hun CPB-doorrekeningen. Hierdoor moeten mensen die met spoed zorg nodig hebben nog verder reizen. Het CDA is bezorgd over dergelijke plannen die de voorzieningen en leefbaarheid in de regio onder druk zetten.

Pieter Omtzigt: ‘We hebben de afgelopen jaren de gevolgen van dit beleid gezien: de aanrijtijden voor de politie in het buitengebied namen toe, pomphouders in de grensregio hielden het hoofd niet meer boven water en kleine scholen dreigden gesloten te worden. Het CDA heeft hier de afgelopen jaren tegen gestreden, soms met succes zoals in het geval van de rechtbanken die niet gesloten werden. Maar de toekomst van de regio’s is te belangrijk om over te laten aan de willekeur van partijen die alleen oog hebben voor de Randstad.’ Het kan anders. Daarom kiest het CDA voor heel Nederland. 

Dit plan bevat voorstellen voor meer veiligheid in de regio, investeringen in regionale innovatie en economie. Omtzigt: 'Wij zien nieuwe kansen voor regio’s waar de bevolking nu nog krimpt. Dat vraagt om investeringen in de bereikbaarheid en de economie, maar ook om slimme keuzes om voorzieningen als kleine scholen, pinautomaten en winkels open te houden. Wij willen een transitiefonds voor vrijkomende gebouwen en willen meer ruimte voor lokale investeringen van burgers en bedrijven in bijvoorbeeld de aanleg van breedband of schone energie. ' 

Het hele plan leest u hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.