Afgelopen maandag is gebleken dat het niet mogelijk is de coalitiebesprekingen met
GroenLinks opnieuw op te starten. De door de informateur voorgestelde conclusie werd niet
door GroenLinks gedragen. Ik betreur deze breuk. Tegelijkertijd kon het niet anders, omdat
GroenLinks onmogelijk in te willigen eisen stelde op het terrein van het Europese
migratiebeleid.

Na deze breuk is de inzet van het CDA dat doorgewerkt wordt aan de totstandkoming van
een kabinet dat een meerderheid heeft in beide Kamers. Dat is geen eenvoudige opgave maar
het is wel nodig. De informateur onderzoekt nu de verdere mogelijkheden voor een
meerderheidskabinet.

In het kader van zijn informatieopdracht heeft informateur Tjeenk Willink het CDA en de
VVD gevraagd op te schrijven om welke inhoudelijke redenen zij niet met de PVV kunnen
samenwerken. De brief van de fractievoorzitter van het CDA aan de informateur over dit
onderwerp is hieronder bijgevoegd. De informateur heeft dezelfde vraag gesteld aan de SP voor
zover het betreft de blokkade van die partij van de VVD.

Vandaag heeft de informateur op basis van deze brieven geconcludeerd dat coalities waarvan
de PVV en coalities waarvan SP en VVD samen deel uitmaken niet mogelijk zijn. Ook
varianten bestaande uit vijf of meer partijen met de SP maar zonder de VVD vindt de
informateur niet haalbaar.

Dit betekent dat de zoektocht door blijft gaan. Het CDA zal aan de zoektocht naar een
meerderheidscoalitie mee blijven werken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.