06 juli 2017

In Memoriam: Wim Vergeer

Op 28 juni overleed oud-KVP-Eerste Kamerlid, oud-KVP-partijvoorzitter en oud-Europarlementariër Wim Vergeer. Wim Vergeer speelde als voorzitter van de KVP van 1975 tot 1979 een belangrijke rol bij de totstandkoming van het CDA.

Wim Vergeer kende een bijzonder lange en rijke politieke loopbaan; in vele bestuurslagen is hij actief geweest. Liefst vijftien jaar, van 1962 tot 1977, was hij lid van de gemeenteraad in Utrecht, vanaf 1966 als wethouder.

In 1971 trad hij toe tot de Eerste Kamerfractie van de KVP. Hij hield zich in die jaren met name bezig met binnenlandse zaken, verkeer en waterstaat en Europese zaken. Hij bleef senator tot in de zomer van 1979. Op 19 januari 1978 werd Vergeer tevens Europarlementariër. Hij zou die functie bekleden tot 1989, waarvan van 1978 tot 1987 als vicevoorzitter van de CDA-fractie in het Europees Parlement.

Vergeer begon zijn werkzame leven al in 1945, als zoon van een machinist, als constructeur voor NV Werkspoor in Utrecht. Later werd hij er chef van het bedrijfsbureau. Dat zou hij tot 1966 blijven.

Zijn enorme maatschappelijke bewogenheid uitte zich onder meer in tal van bestuursfuncties bij de vakbond, verenigingen en commissies. Zo was hij onder meer voorzitter van het NKV (Nederlands Katholiek Vakverbond), centrale Utrecht, lid van de Raad van Commissarissen van woningbouwvereniging Dr. Ariëns in Utrecht en voorzitter van de Stichting Blindheidsbestrijding Ontwikkelingslanden.

Voor zijn grote verdiensten ontving Vergeer verscheidene belangrijke onderscheidingen. In 1988 werd hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 1977 ontving hij de zilveren stadsmedaille van de gemeente Utrecht en in 1987 kreeg hij de Robert Schumann-Penning, een onderscheiding van de christendemocratische fractie in het Europees Parlement.

Wij wensen allen die hem lief waren veel sterkte en kracht toe bij het dragen van dit verlies.

Wim Vergeer is 91 jaar oud geworden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.