12 juli 2017

In Memoriam: Gerrit Braks

Het CDA is bedroefd door het overlijden van oud-minister en -oud-fractievoorzitter voor het CDA in de Eerste Kamer Gerrit Braks. Hij is 84 jaar geworden.

Gerrit Braks was het CDA zeer toegewijd en het CDA was zeer gesteld op Gerrit Braks. Nog steeds kwam Gerrit naar allerlei bijeenkomsten, samen met zijn vrouw Giny, gaf zijn mening over allerlei zaken en gaf steun waar mogelijk.

Sybrand Buma: ‘Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Gerrit Braks. Braks was een vooraanstaand CDA-politicus die op verschillende terreinen een enorme bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse politiek. Het CDA is hem zeer dankbaar voor zijn inzet en verdiensten.

’Partijvoorzitter Ruth Peetoom: ‘Braks was een groot christendemocraat; een boerenzoon die minister en senaatvoorzitter werd. Hij was een politicus met een rechte rug en een groot hart, iemand die stond voor zijn zaak.’ 

Braks carrière was lang en imposant.

De meeste mensen zullen zich Gerrit Braks vooral herinneren als oud-minister van Landbouw en Visserij. Hij volgde in 1980 Fons van der Stee op en zou het ambt liefst tien jaar bekleden. Braks was minister in alledrie de kabinetten-Lubbers.  Hij kreeg tijdens zijn ministerschap onder andere te maken met de mestproblematiek en de visfraude. Toen in laatstgenoemd dossier de PvdA het vertrouwen in hem opzegde moest hij in 1990 vroegtijdig aftreden als minister. Als minister van Landbouw had Braks nauwe banden met Brussel.

Hij voerde als minister onderhandelingen over het Europese landbouwbeleid. Ook was hij een fervent voorstander van Europese samenwerking. In een interview ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag met het Reformatorisch Dagblad in 2013 zei hij daarover: ‘Ik ben groot voorstander van Europese samenwerking. Van dichtbij heb ik als jongetje tijdens de Tweede Wereldoorlog de verschrikkelijke gevolgen gezien van een oorlog tussen de grootmachten van Europa. Mijn Europese gezindheid is voor 100 procent daarop gebaseerd. Ik ben echt federalist. De stabiliteit die wij in Europa hebben, danken wij aan de Europese samenwerking.’In hetzelfde interview antwoordt hij op de vraag hoe hij herinnerd zou willen worden: ‘Ik heb er altijd wel een beetje naar geleefd hoe ik later gezien wil worden: als mensen-mens die hecht aan betrouwbaarheid en integriteit. Ik wil graag door andere mensen gerespecteerd blijven. En er is waardering. Daarom is het goed zo.’

Braks werd na zijn ministerschap voorzitter van de KRO, maar keerde snel terug in de politiek. Van 1991 tot 2003 was hij lid van de Eerste Kamer. Van 1999-2001 was hij fractievoorzitter van de CDA-fractie. De laatste twee jaar van zijn periode als Eerste Kamerlid mocht Braks de rol van voorzitter van de Eerste Kamer op zich nemen. Van 2007-2008 was hij waarnemend burgemeester van Eindhoven.

Gerrit Braks stond bekend als een vriendelijke, benaderbare en gemoedelijke man. 

Gerrit Braks ontving diverse onderscheidingen in binnen- en buitenland. Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook ontving hij de Jacoba van Beierenprijs in 1990, de erepenning van de Landbouwuniversiteit in Wageningen (1993) en was hij ereburger van de provincie Noord-Brabant. 

Ook in het buitenland kende men Braks hoge onderscheidingen toe. Frankrijk benoemde hem in 1984 tot Grootofficier in de Orde van het Legioen van Eer; een jaar later kreeg hij van de Duitse regering het Grosses Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband. De Belgische regering kende hem in 1992 het Grootkruis in de Orde van Leopold II toe en het Vaticaan benoemde hem in 1996 tot Commandeur in de Orde van H. Gregorius de Grote. Verder benoemde de Spaanse koning Braks in 2001 tot Ridder van het Grootkruis Isabella la Cathólica en in 2003 benoemde de Franse regering hem tot Commandeur de l'ordre du Mérite Agricole, vanwege zijn verdiensten op het gebied van de Europese eenwording. 

Het CDA is Gerrit Braks zeer dankbaar voor het vele werk dat hij voor ons land en voor het CDA heeft verricht. We zullen hem zeer missen, in het CDA en als vriend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.