30 mei 2022

Aandacht voor institutioneel racisme binnen toezicht Belastingdienst en Toeslagen

Op basis van voorbeelden uit de PwC-onderzoeken en de aangetroffen werkwijzen bij Toeslagen, en na toetsing langs het begrippenkader van het College voor de Rechten van de Mens, concludeert het kabinet dat er bij de Belastingdienst en Toeslagen sprake is geweest van institutioneel racisme. 

Ik ben me er na de conclusies van de PwC-rapporten zeer van bewust dat benadeling van bevolkingsgroepen in verschillende vormen kon plaatsvinden. Ook wanneer het niet de bedoeling is geweest om een bevolkingsgroep te profileren, kunnen mensen anders zijn behandeld op basis van hun afkomst of andere kenmerken zoals nationaliteit, leeftijd en geslacht. Ook al is er geen sprake van een ideologie die mensen indeelt in rassen, dat maakt de aangetroffen voorbeelden niet minder pijnlijk. Van institutioneel racisme kan en mag geen sprake zijn in onze samenleving. De afgelopen maanden heb ik veel Belastingdienst-collega’s leren kennen als toegewijde medewerkers van verschillende achtergronden die elke vorm van discriminatie en racisme afkeuren, en ik weet en zie dat dit gevoel breed gedeeld wordt en dat er de afgelopen jaren al goede stappen gezet zijn.

Om in de toekomst uit te sluiten dat dit ooit nog gebeurt, is gekozen voor acties met een lerende aanpak gericht op zowel werkwijzen en processen, als op de medewerkers. Deze acties moeten zorgen voor meer bewustwording en herkenning van het thema discriminatie en racisme. Bijvoorbeeld door moreel beraad te voeren met leidinggevenden en medewerkers over de aangetroffen voorbeelden. En door aandacht te besteden aan bewuste en onbewuste vooroordelen. 

 

Lees meer:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/30/aandacht-voor-institutioneel-racisme-binnen-toezicht-belastingdienst-en-toeslagen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.