04 juni 2007

Aangenomen resoluties

Het congres heeft op 2 juni negen resoluties aangenomen.De volgende resoluties zijn aangenomen:

Rol en gebruik van de Cito-toets in het basis- en voortgezet onderwijs (CDJA)

Gratis schoolboeken (CDJA)

Pensioenwetgeving (CDA Rotterdam)

Begrotingstekort (CDJA)

Mensenhandel, slavernij, armoede, uitbuiting en kinderarbeid (CDA Zuid-Holland)

Humanitaire interventie Darfur (Dagelijks Bestuur)

Kolencentrales (Duurzaamheidsberaad)

Natuurbeleid (CDJA en Duurzaamheidsberaad)

Eerste Kamerverkiezingen (CDA Friesland)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.