17 juni 2022

Amhaouch: Advies kandidaat-lidmaatschap voor Oekraïne verdient steun

Op 17 juni stelt de Europese Commissie voor om Oekraïne onder voorwaarden het kandidaat-lidmaatschap te geven. Een historisch moment en een grote stap. Over de -  voor Brusselse begrippen -  vaart waarmee de Commissie nu perspectief biedt aan het door oorlog geteisterde land is het CDA positief. Symbolen zijn belangrijk. Wel houdt het CDA een vinger aan de pols bij het vaststellen van de voorwaarden voor toetreding. Er kunnen geen shortcuts zijn. Dat is oneerlijk naar andere kandidaat-leden en niet goed voor de stabiliteit van de Unie. 

Waken over die voorwaarden vereist zowel de inzet van Oekraïne als alle lidstaten. We moeten recht doen aan Oekraïne door het land en haar inwoners solidair te blijven helpen. Nu én na de oorlog. EU-uitbreiding is de meest effectieve manier gebleken om democratie, vrede, de rechtsstaat en stabiliteit op het Europees continent te bevorderen. Dit is mede doordat de EU samenwerkt met de kandidaten om de Kopenhagencriteria te halen. Elke “perspectief” dient daarom gepaard te gaan met “rechten en plichten”.

De Kopenhagencriteria blijven wat het CDA betreft leidend. Het is goed dat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aangeeft dat Oekraïne op een aantal specifieke punten extra werk moet verrichten. Zeker ook naar andere landen die al kandidaat zijn, of nog geen kandidaat zijn, is het rechtvaardig dat Oekraïne geen voorkeurspositie geniet. Noord-Macedonië en Albanië wachten al jaren op toetreding. Daarom wil het CDA zich de komende tijd inzetten om ook deze landen perspectief te bieden. Zo zorgen we ervoor dat Europa recht doet aan landen die zich bij de Europese waardengemeenschap willen voegen, zonder dat er onzorgvuldige stappen worden gezet die leiden tot instabiliteit. Juist stabiliteit moet voor hen én voor ons het uitgangspunt blijven. 

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch: ‘Dat de Europese Commissie Oekraïne in deze cruciale periode een duidelijk perspectief geeft, is een historisch moment. Oekraïne en de lidstaten hebben de komende jaren een grote opgave en een gezamenlijke verantwoordelijkheid om aan dit advies inhoud te geven.’

Kandidaat-lidmaatschap is geen eindpunt, maar eerder het begin. De voortgang zullen wij blijven volgen en waar nodig bieden we ondersteuning om Oekraïne dichter bij de doelen te brengen. Want juist daar waar vrede en veiligheid in het geding zijn, moeten wij opstaan. Niks doen is geen optie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.