“Schiphol zit dit jaar al aan de grens van 500.000 en mag volgens het Aldersakkoord pas na 2020 weer groeien. Daar staat een handtekening van het Rijk onder. Wij staan voor die handtekening. Pas na 2020 is dus de vraag aan de orde op welke verantwoorde wijze Schiphol verder kan groeien.” Dat zei CDA woordvoerder Mustafa Amhaouch tijdens een debat over de luchtvaart. Ook het feit dat de opening van vliegveld Lelystad is uitgesteld, is voor het CDA geen reden om aan het Aldersakkoord te gaan tornen.

Het CDA wil de tijd tussen nu en 2020 benutten om een aantal operationele en structurele zaken op orde te krijgen, zoals invoering van de adviezen van de OVV over veiligheid. Maar ook moet bijvoorbeeld worden gezorgd dat bij druktepieken alle zaken rond afhandeling, douane, parkeren en OV op orde zijn.

Vliegveld Lelystad
Met het rapport van de Commissie voor de milieu-effectrapportage (M.E.R.) over vliegveld Lelystad beschikt de regering nu over alle relevante informatie over dit onderwerp. Via een motie riep Amhaouch de regering op om alle aanbevelingen en adviezen uit dit rapport over te nemen.

Vliegen moet duurzamer

Het CDA wil dat er echt werk wordt gemaakt van duurzaamheid, bijvoorbeeld door het gebruik van bio-kerosine. Amhaouch wilde graag van de minister weten hoe het staat met de uitwerking van dit plan uit het regeerakkoord. Om duurzaam te vliegen zijn ook innovaties nodig. Het CDA pleit ervoor om innovaties en verduurzamingen te stimuleren door het wortel-en-stok-beleid. Oftewel: goed bedrag belonen, slecht gedrag ontmoedigen.

Om de slag van kwantiteit naar kwaliteit te maken is sterke regie en samenwerking nodig voor alle grote vliegvelden in Nederland. Daarom riep Amhaouch de minister via een motie op om daarover in gesprek gaat met de vliegvelden Schiphol, Lelystad, Rotterdam, Eindhoven, Eelde en Maastricht. In de Luchtvaartnota moet hier vervolgens nadrukkelijk aandacht worden besteed.

Platform voor nationale luchtvaart

Amhaouch gaf aan ook wel iets te voelen voor het idee van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Die pleit voor een SER-achtige aanpak met onafhankelijke deskundigen en wetenschappers en vertegenwoordigers zoals de spoorwegen. “Een platform dat discussie voert over de nationale luchtvaart. Die groep geeft dan adviezen aan het kabinet.”

Draagvlak

Op luchtvaartgebied spelen er vele, vaak botsende belangen. Amhaouch noemde tot slot het creëren van draagvlak op luchtvaartgebied dan ook ‘misschien wel de grootste uitdaging waar we voor staan’. Binnenkort verschijnt het nieuwe participatieplan voor de luchtvaart. Amhaouch riep via een derde motie de minister op om in dit plan de provincies een duidelijke coördinerende rol en verantwoordelijkheid te geven, en ook om in te gaan op mogelijkheden om burgers erbij te betrekken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.