Het kabinet moet 6 miljoen euro extra investeren in startups in ontwikkelingslanden. CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch deed dit voorstel deze week tijdens de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking, dat steun kreeg van de andere coalitiepartijen. De extra investering richt zich specifiek op startups in de AgriFood-sector, waar veel Nederlandse expertise van universiteiten en bedrijven bij betrokken is.

Amhaouch: ‘Op deze manier helpen we jonge ondernemers uit arme landen voet aan de grond te krijgen op de regionale, nationale en internationale markt. Nederland kan met zoveel kennis op het gebied van landbouw een waardevolle bijdrage leveren aan startups, die op hun beurt weer zorgen voor perspectief in de vorm van economische vooruitgang.’

Vorig najaar bracht Amhaouch samen met ander Kamerleden in Libanon een bezoek aan Berytech, een programma dat startups in de landbouw ondersteunt. Dit programma wordt voor 90% procent door Nederland ondersteund met een bedrag van 3 miljoen euro voor twee jaar, waarbij ook Wageningen University & Research een belangrijke rol speelt.

Amhaouch: ‘Succesvolle projecten in de landbouw, zoals ik met eigen ogen in Libanon heb gezien, kunnen als voorbeeld dienen voor andere ontwikkelingslanden. Daarom willen we de extra investering verdelen over de focusregio’s die het kabinet heeft benoemd, zoals in het Midden-Oosten en Afrika. Het bedrag van 6 miljoen wordt daarom in drieën gesplitst om dit bij verschillende projecten in te kunnen zetten.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.