‘Met het motto "zorgen moet je niet maken maar doen" wil ik aan de slag. Ik heb de ambitie om de politiek begrijpelijk, dicht bij mensen en open te voeren.’ Dat zei Anne Kuik, de nieuwe CDA woordvoerder zorg, in haar maidenspeech, tijdens een debat over vaccinaties, bevolkingsonderzoek en ziektes die kunnen worden overgedragen door exotische muggen.

Het wetsvoorstel dat werd besproken zorgt ervoor dat gemeenten verantwoordelijk worden voor het toedienen van vaccins, het geven van voorlichting en de daarbij horende werkzaamheden. In het andere onderdeel van de wet worden de mogelijkheden voor de overheid versterkt om op landelijk niveau op te treden tegen onder andere exotische muggen, zoals de tijgermug. ‘Dit wetsvoorstel gaat dus over een klein prikje, dat grote gevolgen kan hebben, zowel positief als negatief,’ constateerde Kuik.

Hoewel het CDA grotendeels tevreden is over de antwoorden van de regering op de eerder gestelde schriftelijke vragen, had Kuik nog wel een aantal aanvullende vragen, o.a. over de financiering van de vaccinaties. ‘Als gemeenten verantwoordelijk worden voor de inenting van kinderen binnen hun gemeente, zijn er dan ook gemeenten die een extra financieel risico lopen doordat er bijvoorbeeld een grote jeugdinstelling binnen de gemeentegrenzen is?’

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.