Het CDA wil dat het kabinet gaat kijken naar het tempo waarin de AOW leeftijd in de toekomst moet stijgen met de langere levensverwachting. Dat heeft CDA leider Sybrand Buma gezegd in het debat over het vastgelopen pensioenoverleg. De motie van Buma werd medeondertekend door de fracties van VVD, D66, ChristenUnie, SGP, PvdA en Groen Links.
 
De motie vraagt het kabinet onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de levensverwachting in relatie tot de pensioensleeftijd. Nu geldt nog dat die vanaf 2022 gelijk op moeten gaan. Deze koppeling was een belangrijk onderwerp in het vastgelopen overleg tussen bonden, werkgevers en het kabinet over een nieuw pensioenstelsel.
 
Buma noemde het vastlopen van het pensioenoverleg ‘bijzonder teleurstellend’. Een nieuw pensioenstelsel is nodig omdat de levensverwachting stijgt en de arbeidsmarkt is veranderd. “De echte vraag voor het CDA is: wie is er nog bereid zijn nek uit te steken voor gezamenlijke afspraken voor de toekomst van ons land. Wie staat er nog voor de polder?”, zei Buma in het debat.
 
Buma benadrukte dat in ons land het pensioenstelsel een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor werkgevers en werknemers. “Stilstand is achteruitgang. Geen nieuw stelsel betekent geen perspectief op een goed pensioen voor jongere generaties en grote onzekerheid voor de komende jaren. Ik hoop van harte dat de onderhandelaars in de polder beseffen dat in hun handen de verantwoordelijkheid ligt voor een houdbaar pensioenstelsel voor toekomstige generaties”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.