Het CDA wil mensen die in de bijstand zitten en er niet meer uit komen aan het werk helpen door een basisbaan in te voeren. Iedereen in onze samenleving moet mee kunnen doen ook de mensen die afgeschreven zijn. Nu lopen zij vast in het systeem dat moet en kan anders met de basisbaan. 

CDA leider Sybrand Buma: “De bijstand is een gevangenis geworden. Ik wil een nieuw sociaal vangnet. In plaats van de bijstand, maar dan mét een baan. Door de basisbaan zorgen we dat mensen contact met de samenleving houden en weer perspectief krijgen. Zo wordt het ook makkelijker voor hen om uiteindelijk door te stromen naar een echte baan. En worden ze weer onderdeel van de samenleving.” 

Terwijl de economie groeit en werkgevers zitten te springen om personeel, neemt het aantal mensen in de bijstand nauwelijks af. Bijna een half miljoen mensen zitten langdurig in de bijstand. Want wie eenmaal in de bijstand zit, komt daar heel moeilijk uit. Het CDA wil daarom een basisbaan van 20uur werken per week voor 85% van het minimumloon. Nu is de bijstand 70% van het minimumloon en zit iemand thuis. Wij willen dat er 15% boven op komt, de ene helft wordt door de gemeente betaald en de andere helft door de werkgever. 

“Als je eenmaal in de bijstand komt krijgen mensen een enorme stempel. Daar kom je heel moeilijk van af. Ze staan langs de kant, kunnen toch niets. Terwijl we door de toenemende vergrijzing alle Nederlanders heel hard nodig zullen hebben”, aldus Buma. 

Het voorstel van de basisbaan komt voort uit het rapport van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, ‘de baan als basis’. Het rapport is vorig jaar gepresenteerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.