Het CDA wil dat er meer werk wordt gemaakt van de maatschappelijke diensttijd.Daarvoor pleit CDA fractieleider Sybrand Buma vandaag in het Nederlands Dagblad. “Het gaat om tienduizenden jongeren die de aansluiting met de samenleving missen. De vroegere dienstplicht maakte duidelijk dat er ook verplichtingen zijn als je bijvoorbeeld een gezamenlijk gevoel van veiligheid wilt hebben. Dat besef is weg. We hebben een samenleving gecreëerd waarin het ’ik’ vooropstaat,” aldus Buma. 

Het CDA roept het kabinet op de maatschappelijke diensttijd uit te voeren zoals dat is afgesproken. Een meer verplichtend karakter voor jongeren die nu vroegtijdig school verlaten zonder diploma. Zij komen daardoor aan de zijlijn te staan. Het gaat om 24.000 jongeren. Het CDA wil hen een nieuwe kans geven en voorkomen dat ze het verkeerde pad op gaan. 

Buma: ‘Door de maatschappelijke diensttijd  leren jongeren verantwoordelijkheidsgevoel, plichtsbesef en leren zij normen en waarden. Ze krijgen ook een betere kans op werk. Dat betekent wel dat er ook echt werk gemaakt moet worden van de uitvoering en dat is op dit moment niet het geval. De tijd van experimenteren en nadenken is voorbij, het kabinet moet aan de slag.’ 

Het CDA wil voor de zomer een concreet plan van staatssecretaris Blokhuis hoe hij de maatschappelijke diensttijd gaat uitvoeren. We moeten voorkomen dat jongeren al op zo’n jonge leeftijd buiten onze samenleving vallen. Dit is dé manier hen mee te krijgen, laten we dan ook serieus werk maken van de maatschappelijke diensttijd in plaats van een feestje.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.