19 november 2015

Buma: meer geld nodig voor veiligheidsketen

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de aanslagen in Parijs.

Dit is de inbreng van Sybrand Buma:

"De barbaarse aanslagen in Parijs raken ons allemaal diep. Het CDA leeft mee met de nabestaanden, de gewonden en met alle Fransen. Deze aanslagen drukken ons opnieuw met de neus op de feiten: onze open samenleving is kwetsbaar.

De terreurdreiging komt van IS in Syrië en Irak, maar ook van moslimterroristen onder ons. Wij hebben de opdracht een eeuwenoude waardengemeenschap tegen hen te verdedigen. Een waardengemeenschap waarin respect voor de ander en voor elkaars levensovertuiging vanzelf moet spreken. Alleen voor wie bereid is onze Joods Christelijke waarden te accepteren als grondslag voor onze samenleving is er bij ons plaats.

Al vóór Parijs gold: we mogen hier niet naïef over zijn. Het gaat niet vanzelf. Het vergt ongemakkelijke keuzes. Om terroristen te ontdekken moeten we bijvoorbeeld bereid zijn onze veiligheidsdiensten meer ruimte te geven. Door ze toegang tot de kabel te geven, door hen passagiersgegevens te kunnen laten opslaan.

Terugkeerders worden behandeld als gewone criminelen, terwijl ze de vijand zijn. Is het kabinet bereid hen bij terugkeer vast te zetten, en pas op vrije voeten te stellen als duidelijk is dat ze geen gevaar vormen?

Terreur bestrijden betekent ook genoeg geld voor de veiligheidsketen. Hoe is het mogelijk dat het kabinet daar zo moeilijk over doet? Het was de Kamer die de onverantwoorde bezuinigingen op de inlichtingendiensten moest terugdraaien na de aanslag op Charlie Hebdo.

En weer lijkt het de Kamer te zijn die een solidere begroting voor de veiligheidsketen moet afdwingen. Is het kabinet bereid 200 miljoen euro extra voor justitie uit te trekken?

Terreur bestrijden betekent ook onze democratie weerbaar maken. Anti-democratische partijen kunnen verbieden. Niet wachten tot ze wortel hebben geschoten, maar juist nu al de pas af snijden. En het betekent het verbieden van het verheerlijken van terroristisch geweld.

Ronduit zorgelijk is hoe weinig er van het eerdere actieplan van het kabinet uit augustus 2014 terecht is gekomen. Nog geen wet is ingevoerd. Van het wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding is überhaupt nooit meer wat vernomen. Hoe kan dit, vraag ik de minister-president?

Ons beschermen tegen terreur betekent ook onze grenzen bewaken. Europa is goed geweest in het openen van grenzen, maar heel slecht in het bewaken ervan. Is de premier inmiddels bereid op te komen voor een Europese grensmacht, die meer kan dan Frontex? Als de buitengrenzen niet bewaakt worden, dan zullen we onze binnengrenzen beter moeten beschermen.

Interessant is het initiatief met een aantal andere landen voor een kleiner Schengengebied. Graag duidelijkheid over waar het precies om gaat. Wat wordt precies afgesproken, met welke landen, zo vraag ik de minister-president, en wanneer horen we hier meer van?

Uiteindelijk is de strijd tegen de terreur niet te winnen zonder IS bij de wortel aan te pakken. “IS is onze vijand, daarmee zijn wij in oorlog,” zei de premier zaterdag. Dat is een majeure omslag met de periode vóór Parijs toen de premier het woord oorlog altijd nadrukkelijk vermeed. De vice-premier wilde het woord vervolgens uitdrukkelijk niet overnemen. In de brief aan de Kamer komt het woord oorlog niet eens meer voor. Een kabinet dat het niet eens kan worden over het woord oorlog zaait verwarring en onzekerheid in plaats van duidelijkheid en standvastigheid.

Nee, voor moreel leiderschap moeten we deze dagen niet terecht bij onze premier in Den Haag. Daarvoor moeten we naar Rotterdam. Naar Burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij kiest de juiste woorden. Is standvastig tegen radicalisme. Verenigt moslim en christen zonder soft te zijn. De premier zou aan hem een voorbeeld moeten nemen.

Voorzitter, nu Nederland in oorlog is, moeten we beseffen: een oorlog kan niet eindigen in een 1 – 1 eindstand. De vijand moet verslagen worden. Op dit moment is Defensie hoofd van een verkooporganisatie van defensiematerieel. Dat kan niet langer. Het CDA heeft gevraagd om meer geld voor defensie. Er ligt een solide gedekt amendement van 200 miljoen euro bij de defensiebegroting. Een premier die het woord oorlog gebruikt heeft de dure plicht om Defensie te versterken. Het CDA verwacht na de woorden van de premier uitvoering van dit amendement.  

Het kabinet delibereert al maanden en maanden over het bombarderen van IS in Syrië. Maar doet niets. Het blijkt dat we geen idee hebben wat de achtergrond is van veel vluchtelingen.
De screening moet beter. Wat gaat het kabinet doen?"


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.