Tijdens het CDA congres in Amsterdam heeft partijleider Sybrand Buma gepleit voor een offensief tegen zware criminaliteit. “Dit probleem raakt niet alleen aan onze veiligheid, maar steeds meer aan onze democratie en aan het fundament van onze rechtstaat”. ‬

De misdaad maakt per definitie misbruik van kwetsbare mensen: verslaving onder jongeren, misbruik van vrouwen in de prostitutie of afpersing van een boer in het buitengebied om zijn stal af te staan. Maar ook onze ambtsdragers, burgemeesters, wethouders, politieagenten, journalisten en anderen. Zij worden in hun functie steeds vaker bloot gesteld aan heftige bedreigingen, geweld en intimidatie vanuit de onderwereld. 

 Lees hier het pakket aan maatregelen tegen zware criminaliteit.

Lees hier  de volledige speech van Sybrand Buma terug. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.