Veiligheid is een basisbehoefte voor ieder mens, en een belangrijke taak van de gemeente. Het CDA komt daarom met een actieplan voor veiligheid in onze gemeente. Er staan zowel voorstellen in voor de samenleving als voor politie en handhaving. Want een veilige omgeving is ieders verantwoordelijkheid.

Veiligheid begint thuis, op school en in de buurt. De politie moet klaar staan als het nodig is. Daarnaast moeten de verschillende overheidsdiensten één vuist maken tegen ondermijning, tegen criminaliteit en om te voorkomen dat de boven- en onderwereld vermengen.

De CDA voorstellen:

 • Meer geld naar veiligheid: voor extra agenten en speciale projecten.
 • De politie moet zichtbaar op straat aanwezig zijn.
 • Beter ondersteuning van burgerinitiatieven (bijv. WhatsApp-groepen).
 • Makkelijker aangifte kunnen doen in dorp of gemeente.
 • De burgemeester moet werk maken van het binnenhalen van meer wijkagenten.
 • Een verbod op straatintimidatie: het ‘sisverbod’.
 • Effectieve samenwerking tussen Politie, BOA’s, handhavers en particuliere beveiligers: meer ogen en oren op straat die met elkaar samenwerken.
 • Geef in beslag genomen goederen van criminelen terug aan de buurt.
 • Stop in beslag genomen geld in een fonds, waaruit maatschappelijke projecten in deze buurten gefinancierd kunnen worden.
 • Uitstapprogramma’s voor jongeren die een criminele bende willen verlaten.
 • Stel een keurmerk in voor makelaars en verhuurders, zoals het keurmerk Huurveilig.
 • Haal drugs uit de wijken met een ketenaanpak waarbij toezichthouders gezamenlijk controles doen.
 • Stel een gebiedsverbod voor drugsdealers in.

Lees hieronder de toelichting op ons "Actieplan voor veiligheid".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.