05 mei 2019

CDA: bescherm onze landbouwgrond beter tegen buitenlandse investeerders

CDA leider Sybrand Buma wil dat onze landbouwgrond beter wordt gewaarborgd. We moeten voorkomen dat buitenlandse investeerders, zoals de Chinezen, onze grond zomaar kunnen overnemen. Het gaat daarbij om onze voedselproductie, onze voedselzekerheid en de infrastructuur die daarbij hoort. Buma wil dat de voedselzekerheid en voedselveiligheid worden aangemerkt als vitale sectoren. Want beide zijn van vitaal belang voor onze nationale en economische veiligheid. De overheid kan overnames van bedrijven in vitale sectoren tegenhouden, of desnoods terugdraaien. 

“Er is één sector die we wel eens lijken te vergeten in Nederland, en dat is onze voedselvoorziening. China koopt als een dolle in de hele wereld grond op om te zorgen dat er Chinese monden worden gevoed. Vooruitlopend op Europese maatregelen zou Nederland nu al stappen moeten ondernemen,” aldus Buma.

Landbouwgrond zou niet zomaar verkocht mogen worden aan de Chinezen. Het zou net als water, elektriciteit en de telecommunicatie beschermd moeten worden, zodat het niet zonder meer kan worden overgenomen. Anders heeft Nederland in de loop van de eeuw een groot probleem met de voedselvoorziening. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.