Dankzij een voorstel van het CDA (met steun van de VVD, D66 en ChristenUnie) wordt voorkomen dat ondergrondse kabels die niet in gebruik zijn, maar wel geschikt zijn voor snel internet, worden verwijderd. Door deze kabels in gebruik te nemen wordt snel internet in de buitengebieden goedkoper. Zo wordt voorkomen dat aanbieders, op verzoek van grondeigenaren, verplicht worden om kabels op te ruimen op die gedurende tien jaar geen deel uitmaken van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg: “Het is zonde en onnodig om kabels te verwijderen die gewoon geschikt zijn voor de uitrol van breedband. Door deze kabels in gebruik te nemen kunnen de kosten voor de aanleg van snel internet worden verlaagd. Snel internet is van groot belang voor de regionale economie, leefbaarheid, digitaal onderwijs, zorgverlening en de mogelijkheid om thuis te kunnen werken.”

Het wijzigingsvoorstel stelt dat alleen kabels mogen worden verwijderd die overtollig zijn of niet geschikt zijn voor het bevorderen van snel internet. Het verplicht opruimen van geschikte kabels voor snel internet zou kapitaalvernietiging zijn. Daarom heeft het CDA een amendement ingediend dit te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.