CDA Tweede Kamerlid René Peters is zeer blij met de nieuwe voorstellen van het kabinet om arbeidsgehandicapten meer aan het werk te helpen.  De maatregelen rondom de loondispensatie worden aangepast.

Peters: ‘Het CDA vindt dat werk altijd lonend moet zijn voor werknemers met een arbeidsbeperking. Met als doel meer mensen aan het werk te krijgen. Dat is nu niet het geval. Met deze nieuwe voorstellen moet daar verandering in komen.’ 

Vandaag presenteerde staatssecretaris Van Ark haar nieuwe plannen. De eerdere plannen van het kabinet voor de invoering van een loondispensatieregeling blijken te ingewikkeld om uit te voeren. Daarmee kon zij niet voldoen aan de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de motie Peters die met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen.

‘Het doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen blijft. Het is echter ook duidelijk dat er meer moet gebeuren om deze mensen aan het werk te helpen. Want we schrijven mensen met een arbeidsbeperking niet af. Ook de nieuwe voorstellen zullen getoetst moeten worden aan de voorwaarden van mijn motie.’

Dat extra maatregelen hard nodig zijn, bleek deze week ook weer uit een nieuw rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Uit dit rapport blijkt dat mensen met een arbeidshandicap minder goed aan het werk komen, dan in het verleden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.