Een miljoen huizen moeten er gebouwd worden de komende tien jaar. Het is één van de speerpunten uit de programma’s van zowel GroenLinks als CDA. De twee partijen zien een belangrijke rol voor het rijk om te zorgen voor voldoende ruimte voor groen en natuur. Steden zijn dan beter bestand tegen extreme weersomstandigheden als wateroverlast, droogte en hitte. Groen in de stad zorgt bovendien voor betere biodiversiteit en beter welzijn van bewoners.

Initiatiefnemers Laura Bromet (GroenLinks) en Maurits von Martels (CDA) overhandigen hun initiatiefnota “Groen in de stad” vandaag aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Kamerleden stellen vast dat beleid dat moet leiden tot een groene, ‘natuurinclusieve’ stad, versnipperd is over meerdere ministeries, de provincies en de gemeentes. Met een ambitieus plan op rijksniveau, willen de twee zorgen dat de plannen en initiatieven vanuit gemeentes en provincies efficiënter en op grotere schaal worden uitgevoerd.

Maurits von Martels: “Als we praten over bouwen, wordt er nog teveel in stenen gedacht. Meer natuur kan een oplossing voor vele problemen in de stad en is belangrijk voor het welzijn van mens en dier. De rijksoverheid moet daarom gemeenten en provincies beter ondersteunen in het streven naar steden met meer groen, meer natuur en meer biodiversiteit. Met de grote bouwopgave die er voor ons ligt, willen wij steden leefbaar houden en voorkomen dat Nederland verandert in een Stenen Stad.”
Laura Bromet: “Onze partijen denken niet altijd hetzelfde over natuurbeleid. Maar we zien allebei de noodzaak voor meer groen en meer biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Steeds vaker ervaren we de overlast van hitte en droogte, of juist van wateroverlast na een flinke plensbui. De hoeveelheid groen is door verstedelijking in de verdrukking geraakt, terwijl het essentieel is voor de leefbaarheid.”

Von Martels en Bromet doen in hun initiatiefnota voorstellen om meer groen in de stad te realiseren. Zo moet het streven van de overheid worden dat elke Nederlander binnen 350 meter van huis voor ontspanning terecht kan in het groen. Het bouwbesluit moet concrete eisen gaan stellen aan nieuwbouwwoningen. Denk bijvoorbeeld aan groene daken die helpen bij klimaatadaptatie en waterberging. En provincies en gemeenten moeten een duidelijk aanspreekpunt bij de rijksoverheid krijgen, waar ze terecht kunnen voor ondersteuning bij hun groene plannen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.