Het CDA en de SP presenteren een initiatiefnota waarmee mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen in een Sociale Werkvoorziening Nieuwe Stijl. 

De Sociaal Ontwikkelbedrijven gaan voor deze mensen een belangrijk verschil maken. Op dit moment kunnen veel mensen met een arbeidsbeperking en mensen die al enige tijd in de bijstand zitten, geen baan vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Door de coronacrisis wordt dit naar verwachting nog moeilijker. Daarom is het volgens het CDA en de SP belangrijk om de Sociale Werkvoorziening nieuw leven in te blazen met dit sociaal ontwikkelbedrijf. Dit voorstel dienen deze partijen in tijdens de begroting Sociale Zaken die deze week wordt besproken in de Tweede Kamer.

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 kunnen mensen met een arbeidsbeperking niet meer terecht in een sociaal werkbedrijf, maar moeten zij aan de slag in een baan in de reguliere arbeidsmarkt. Maar veel mensen lukt dit niet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeerde eerder al dat de positie van mensen met een beperking is verslechterd. Daarom vinden de partijen dat het tijd is om aan de slag te gaan.

CDA-Kamerlid René Peters: “Juist in moeilijke tijden moeten we ervoor zorgen dat we mensen met een arbeidsbeperking en mensen die al jaren aan de kant staan, omdat ze zelf geen baan kunnen vinden, niet in de kou laten staan. Het sociaal ontwikkelbedrijf biedt perspectief. Voor de één is dat een zelfstandige baan, de ander zit beter op zijn plek in een beschermde omgeving.”

Mensen met een arbeidsbeperking moeten hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De Sociaal Ontwikkelbedrijven bieden beschutte plekken binnen de SW maar ook plaatsing binnen het bedrijfsleven. Ontwikkeling van mensen staat centraal, maar ook het bieden van een veilige haven. Want als het niet lukt met een zelfstandige baan in het bedrijfsleven, kunnen mensen altijd terugkeren in een Sociaal Ontwikkelbedrijf.

Lees het plan van CDA en SP hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.