22 juli 2016

CDA: EU moet krachtiger stelling nemen tegen Turkije

Het CDA wilde een spoedoverleg met de minister van Buitenlandse zaken voorafgaand aan de Raad Algemene Zaken van de EU over de situatie  in Turkije die aanstaande zondag plaats zal vinden.  Dit verzoek kon niet op de steun rekenen van de coalitiepartijen VVD en PvdA. Eerder vroeg het CDA aan minister Koenders een brief over de zorgelijke situatie in het land. De minister beschrijft uitvoerig wat er de afgelopen week is gebeurd in Turkije, maar antwoorden op concreet door de Kamer gestelde vragen blijven uit. Het CDA wil dat het kabinet aandringt op het stopzetten van  de toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Turkije.

EU moet stelling nemen

Het CDA vindt het totaal verkeerd om nu met Turkije een discussie over toetreding te voeren. Europa gooit hiermee haar eigen waarden te grabbel. Het is heel vreemd dat er op de vergadering geen aparte discussie over Turkije staat ingepland. De andere kandidaat-Lidstaten en bijna alle burgers van de EU zullen zich afvragen: wat moet er in Turkije gebeuren voordat de EU eens keihard stelling neemt?

Rechtsorde

Bij het orde op zaken stellen na de mislukte staatsgreep wordt op dit moment de democratische rechtsorde in Turkije met voeten getreden. Er zijn meer dan 2700 rechters en openbare aanklagers onmiddellijk op non actief gesteld. Meer dan 700 rechters en aanklagers zijn gevangen gezet. De snelheid waarmee dit is georganiseerd vindt het CDA zorgelijk, voorkomen moet worden dat de rechterlijke macht rechtstreeks onder totale controle van de regering wordt gebracht.

Doodstraf en beknotting persvrijheid

Ook een aantal andere zaken geeft reden tot grote zorg zoals de voorgenomen herinvoering van de doodstraf. Ook het voorlopig buiten werking plaatsen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens  baart het CDA grote zorgen, alsmede het feit dat er meer dan 800 rechtszaken lopen tegen parlementsleden, bijna allemaal leden van de oppositie. Het CDA is verder al langere tijd zeer bezorgd over het gebrek aan persvrijheid in Turkije. In deze situatie is het volstrekt ongepast om met Turkije te spreken over toetreding, alsof er niets aan de hand is.

Vragen aan kabinet

Het CDA heeft het kabinet o.a. gevraagd om er bij voorzitter Slowakije op aan te dringen dat Turkije niet deelneemt aan de sessie over toetreding tijdens de Raad Algemene Zaken. En dat er eventueel een aparte sessie komt over Turkije en met Turkije, om te spreken over het zorgelijke feit dat Turkije versneld afglijdt naar een presidentiële dictatuur.

Verder roept het CDA de Nederlandse regering op om de Europese Commissie en de Europese Raad een brief te schrijven met het verzoek ‘op korte termijn te onderzoeken of en hoe het mogelijk en gepast is Turkije de status van kandidaat-Lidstaat van de Unie af te nemen’. Lopende dat onderzoek moeten alle onderhandelingen over Turkse toetreding onmiddellijk worden bevroren.

Vluchtelingenstroom

Het CDA hamert al langere tijd op het feit dat de EU harder op moet treden richting Turkije. Bij het debat over het toekennen van 6 miljard euro steun aan Turkije voor de opvang van de vluchtelingenstroom richting Europa, heeft het CDA aangegeven hierop tegen te zijn. Europa moet weliswaar afspraken met Turkije over de vluchtelingenstroom, maar het CDA vond voor deze deal de prijs te hoog.

Zo zei Sybrand Buma tijdens dat debat: “Europa moet afspraken maken met Turkije, maar de vraag is: doe je het uit een positie van kracht, of vanuit zwakte.  Deze deal is gemaakt vanuit zwakte. Ankara stelt de voorwaarden, Europa levert.  Terwijl Turkije in een burgeroorlog met de Koerden is verwikkeld en de mensenrechten met voeten worden getreden, worden de toetredingsonderhandelingen heropend.  Terwijl het land nog steeds halfslachtig opereert richting IS en de terugkeerders, wordt visumvrijheid met Turkije geregeld. Daar bovenop krijgt Turkije ook nog 6 miljard euro voor de opvang van vluchtelingen.”

De recente ontwikkelingen in Turkije, als reactie op de mislukte staatsgreep, bevestigen voor het CDA dat de EU als waardengemeenschap veel krachtiger stelling moet nemen tegen Turkije. Toetreding van Turkije tot de EU en visumliberalisatie mogen niet gebruikt worden als ruilmiddel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.