CDA-Kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet heeft dinsdag tijdens een debat met minister Van Engelshoven (OCW) over cultureel erfgoed extra aandacht gevraagd voor de positie van particuliere monumenteigenaren. Nu is het zo dat particulieren die kosten maken voor het onderhouden van monumenten recht hebben op belastingaftrek. De minister heeft aangegeven dit om te willen zetten in een subsidieregeling.

Monumenteigenaren financieel niet achteruit
Volgens het CDA mag deze omzetting er niet toe leiden dat monumenteigenaren die nu gebruik maken van fiscale aftrek er financieel op achteruit gaan. Daarom wil het CDA dat het volledige bedrag van 62 miljoen van de fiscale aftrek ter beschikking wordt gesteld voor de subsidieregeling. De motie die Lenny Geluk hierover heeft ingediend, is door de Tweede Kamer aangenomen. Tijdens de stemmingen heeft Geluk de minister verzocht op korte termijn een brief te sturen hoe deze motie wordt uitgevoerd.

CDA-Kamerlid Lenny Geluk: “Voor het CDA staat als een paal boven water dat particuliere monumenteigenaren blijvend worden ondersteund, zoals is afgesproken in het Regeerakkoord. Om dat te garanderen, moet de nieuwe regeling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zodat recht wordt gedaan aan de belangrijke rol die monumenteigenaren hebben en de hoge extra onderhoudskosten die zij hebben blijvend kunnen worden gefinancierd.”

Voorwaarden
Verder waren er een aantal voorwaarden waar de regeling volgens het CDA aan moest voldoen: geen onderscheid maken tussen eigenaren van kleine en grote monumenten, geen extra administratieve rompslomp en geen versobering van de bestaande mogelijkheden voor restauratie en onderhoud. Daarnaast mogen verhuurders van monumentale rijksmonumenten niet buiten deze regeling vallen. Deze motie werd gezamenlijk door alle coalitiepartijen, plus de SGP, ingediend en aangenomen.

Geluk: “Dit kabinet investeert niet voor niets 325 miljoen euro extra in cultureel erfgoed. Voor onze kinderen en kleinkinderen is het ontzettend belangrijk dat we ons blijven inzetten voor het behoud van kunst en cultuur. Monumenten, kerken, kunstwerken en archieven leren ons de kennis over onze gedeelde geschiedenis. Dit kabinet investeert in de verbindende kracht die dit heeft in een samenleving waar tegenstellingen steeds vaker worden uitvergroot. Dat draagt bij aan onze saamhorigheid en identiteit.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.