Het CDA staat voor een eerlijke en rechtvaardige woningmarkt. Die woningmarkt staat momenteel onder grote druk: veel mensen hebben moeite om een betaalbare woning te vinden. Daarom zet dit kabinet sterk in op het bouwen van veel extra woningen, waarbij het CDA vorige week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft gepleit voor een daadkrachtige aanpak om de procedures te versnellen en het tekort aan te pakken.

Eerlijke prijs sociale huurwoning voor hoge inkomens
Ook mensen die recht hebben op een sociale huurwoning, staan vaak jarenlang in de wachtrij en kunnen geen start maken op de woningmarkt. Daarom heeft CDA-woordvoerder Erik Ronnes woensdag tijdens een debat met minister Ollongren samen met de andere coalitiepartijen aandacht gevraagd voor deze oneerlijke situatie. In het geval van extreme inkomensstijgingen, ver boven de inkomensgrens van sociale huur, vindt het CDA dat sneller een sociale huur betaald kan worden die bij het inkomen past (tot maximaal de grens van 710 euro). Daarmee kunnen andere huren laag blijven en kunnen meer betaalbare woningen worden gerealiseerd.

Ronnes: ‘Het is niet rechtvaardig dat mensen met een fors inkomen sociale huurwoningen bezet houden voor diegenen die er recht op hebben. Er zijn situaties dat iemand die ooit recht had op een sociale huurwoning er in inkomen sterk op vooruit is gegaan. Bijvoorbeeld omdat een partner bij diegene is komen wonen, of door een nieuwe baan. Het CDA vindt het eerlijk als de huur in deze extreme gevallen sneller kan stijgen tot de maximale grens van 710 euro. Dat zou bovendien een prikkel kunnen zijn om sneller door te stromen naar een koopwoning. Hoge inkomens hebben die mogelijkheid.’

Huurverlaging ook mogelijk
Tegelijkertijd stelde Ronnes samen met VVD, D66 en ChristenUnie voor om ook een huurverlaging mogelijk te maken, bijvoorbeeld wanneer iemand een baan verliest. Dan moet de sociale huur ook omlaag kunnen. Maar ook voor de middeninkomens die boven de grens van 710 euro zijn doorgeschoten, wat in de huidige situatie nog mogelijk is, kan er voordeel worden behaald. Die gaan dan terug naar de maximale grens. Ronnes: ‘Het CDA wil dat de minister met woningcorporaties en de Woonbond in gesprek gaat om dit mogelijk te maken en de details uit te werken. Zij zijn nu aan bod.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.