01 juni 2022

CDA-fractie in Eerste Kamer wil zorgvuldig experimenteren met nieuwe stembiljetten

De CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft ermee ingestemd dat tijdelijk wordt geëxperimenteerd met nieuwe stembiljetten. Het huidige stembiljet is groot en moeilijk hanteerbaar. Een nieuw stembiljet zou er bijvoorbeeld uit kunnen bestaan dat naast partijnamen, uitsluitend kandidaatnummers – en dus niet meer alle namen – worden weergegeven.

Het aanvaarden van het wetsvoorstel ging niet zonder een intensief debat hierover met minister Hanke Bruins Slot. Senator Hugo Doornhof heeft daarin naar voren gebracht dat de CDA-fractie zich zorgen maakt over de herkenbaarheid van individuele kandidaten als met een nieuw stembiljet wordt gewerkt. Daarop heeft de minister benadrukt dat in het stemlokaal wel goed zichtbaar moet zijn wie de kandidaten zijn. Verder is toegezegd dat als een kiezer vergeet om naast het vakje van een partij, ook het vakje bij een nummer van een kandidaat in te kleuren, zijn stem niet verloren gaat.

De CDA-fractie had het liefst gezien dat de discussie over nieuwe stembiljetten zou worden gevoerd als ook het wetsvoorstel wordt behandeld om het kiesstelsel te herzien om onder meer de regionale component te vergroten. Maar de fractie onderkent ook dat ouderen en slechtzienden nu belang hebben bij de experimentenwet. Daarom is al met al vóór gestemd.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.