19 maart 2015

CDA gaat zwartboek Bijzonder Beheer publiceren

Het CDA krijgt steeds meer signalen dat MKB-ers door hun bank het faillissement in worden geduwd, terwijl zo’n bedrijf wel toekomstmogelijkheden heeft. Dit kost uiteindelijk onnodig banen. Om hier wat aan te doen gaat Pieter Omtzigt een zwartboek publiceren: ondernemers kunnen hun klachten anoniem melden via: zwartboekbijzonderbeheer@cda.nl.

Het MKB is de banenmotor van Nederland maar heeft het niet makkelijk. Het is voor veel bedrijven hard werken om het hoofd boven water te houden. En dan nog ontstaan soms financiële problemen. Ondernemingen die in zwaar weer verkeren worden door banken overgeheveld naar de afdeling 'bijzonder beheer'. Naar schatting heeft 20% van de ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf hier mee te maken. Banken kunnen ondernemers maatregelen opleggen, variërend van het uitvoeren van hertaxaties, het verstrekken van aanvullende garanties tot het doorvoeren van een reorganisatie. Het CDA erkent dat deze maatregelen vaak hard nodig zijn om bedrijven er weer bovenop te helpen. Maar soms schieten de banken door. Er zijn ervaringen bekend van bedrijven in BB, waar zomaar tienduizenden euro’s wordt afgeschreven door de bank, zonder dat de ondernemer hier toestemming voor heeft gegeven. Ook het verplicht opeens  extra moeten aflossen van een lening is soms disproportioneel. Het zijn dit soort ervaringen die ondernemers zwaar treffen. Ze proberen hun hoofd boven water te houden en doen alles om hun bedrijf te redden, het kan dan niet zo zijn dat banken eenzijdig grote maatregelen nemen. Ondernemers verliezen zo hun vertrouwen in hun bank, waar ze vaak juist al jaren een goede relatie mee hebben. In het uiterste geval kan een bank de kredietovereenkomst opzeggen, wat kan leiden tot het faillissement van een bedrijf en de verkoop van bezittingen.  

Op 16 april is op voorstel van het CDA een hoorzitting over Bijzonder Beheer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.