Het CDA wil dat BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) beter beschermd op straat gaan om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Zij bewaken de leefbaarheid van onze gemeenten. Zij staan vooraan en ze worden geregeld schandalig behandeld.  

Chris van Dam: ‘BOA’s staan in de frontlinie zeker nu in tijden van de coronacrisis. We moeten nadenken over de taken die zij hebben en of die zich nog verhouden tot hun beschermingsmiddelen. Zoals we ons druk maken voor voldoende beschermingsmiddelen in de zorg, zo moeten we ons ook druk maken over voldoende middelen voor BOA’s. Daarom ben ik er voor dat BOA’s die in de frontlinie staan vaker kunnen beschikken over een wapenstok en pepperspray.’

Het wordt tijd dat we het vak van de BOA’s serieus gaan nemen. Het zijn professionals die kennis hebben op gebied van bestuursrechtelijke handhaving. Hun taak is volstrekt anders dan van de politie. De BOA richt zich op de leefbaarheid, en we zien dat het vak zich enorm heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Ook zij zorgen voor de veiligheid in onze gemeenten en hebben daarom meer middelen nodig om hun werk goed te kunnen doen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.