19 augustus 2015

CDA: geen steun voor derde pakket aan leningen voor Griekenland

Het CDA steunt het derde pakket leningen aan Griekenland niet.  Het CDA heeft namelijk grote bedenkingen bij dit pakket. Tijdens het debat hierover in de Tweede Kamer zei Sybrand Buma: "Het CDA had altijd drie vragen bij de beoordeling van deze pakketten: Zijn ze goed voor Europa, goed voor Nederland en goed voor Griekenland. Dit pakket is niet goed voor Europa en niet goed voor Nederland."

Dit is de volledige spreektekst van Sybrand Buma:

Het kabinet vraagt de Kamer in te stemmen met een nieuw, derde programma voor Griekenland. De totale waarde is uiteindelijk 86 miljard euro. Aan het begin van dit jaar was Griekenland eindelijk bezig uit het dal te komen. De ingrepen van de vorige Griekse regering begonnen hun vruchten af te werpen. De economie vertoonde weer groei, en een ruim primair begrotingsoverschot in 2015 was in zicht. Maar de nieuwe Syriza regering heeft het land in een paar maanden tijd weer naar de afgrond geholpen. 

De 86 miljard euro is de prijs van 5 maanden mismanagement. Kosten die nu worden afgewend op de Europese landen die altijd wél hervormd en bespaard hebben. En ook op landen als Ierland, Spanje, Portugal en inmiddels ook Cyprus die er met majeure inspanningen wél weer bovenop zijn gekomen. De Griekse regering heeft op de pof geleefd, maar premier Tsipras gaf de rest van Europa de schuld van alle misère. Hij bedelt om steun bij de andere Eurolanden, maar zijn kabinet maakt ze vervolgens uit voor alles wat mooi en lelijk is. De Griekse regering beledigde Duitsland, het land dat veruit het meeste doet. 

En dieptepunt was wel het uitschrijven van het desastreuze referendum. Waar het redden van de Griekenland in de eurozone van twee kanten zou moeten komen, was het het afgelopen half jaar eenrichtingverkeer. Het is verbazend dat na een korte zomer ineens het vertrouwen in Griekenland terug is. Groot genoeg om 86 miljard euro over te maken. 

Het CDA heeft dat vertrouwen niet. Het CDA heeft daarom al eerder aangegeven grote bedenkingen te hebben tegen dit nieuwe steunpakket. Het CDA heeft indertijd al tegen de toetreding van Griekenland tot de eurozone gestemd. Ook toen hadden wij geen vertrouwen dat Griekenland aan de normen zou kunnen voldoen. Maar toen Griekenland eenmaal in de Euro zat, vond het CDA dat ook alles moest worden gedaan om Griekenland binnen te houden. 

Tijdens de grote eurocrisis van 2011 en 2012 dreigden met Griekenland ook Italië en Spanje acuut om te vallen. Vertrek van Griekenland uit de eurozone zou een dominospel geworden zijn. Onze munt zou bezwijken. Dat gevaar is nu geweken. 

Het CDA had altijd drie vragen bij de beoordeling van deze pakketten: Zijn ze goed voor Europa, goed voor Nederland en goed voor Griekenland. Dit pakket is niet goed voor Europa en niet goed voor Nederland. Juist door nu een duidelijke grens aan te geven, zal de euro op termijn sterker worden: Immers, spelen met de regels wordt eindelijk niet meer geaccepteerd. Na Griekenland staat Frankrijk klaar om de regels op te rekken. Het CDA staat voor een geloofwaardige euro waar een afspraak een afspraak is. 

Maar er is meer. Inmiddels is de regering Tsipras feitelijk een minderheidsregering. Tsipras steunt op de partijen die hij de grootste verwijten heeft gemaakt. Syriza is gespleten. Als de deal eenmaal binnen is, heeft de Tsipras een vertrouwensstemming in het parlement én een referendum in de eigen partij op de rol staan. Griekenland zit wellicht nog dit jaar met nieuwe verkiezingen. Wie is er zo naïef om te denken dat onder die omstandigheden de afgesproken saneringen gewoon doorgaat? 

Tot slot is voor het CDA bepalend dat nog volstrekt onduidelijk is hoeveel het pakket uiteindelijk gaat kosten. Het IMF stelt nu al dat de Griekse schuld onhoudbaar is, en dat er dus afgeschreven moet worden. Het stelt het zelf als voorwaarde. Maar hoeveel wordt die verlichting? Wordt het schuldafschrijving, renteverlaging of termijnverlening? Dat moet nu bekend zijn, en niet pas nadat de Kamer akkoord is.

En hoe realistisch is daarnaast het groeipad zoals dat is afgesproken zo vraag ik de premier?Is hij niet met het CDA, en met veel internationaal gerespecteerde economen eens dat dat groeipad volstrekt onrealistisch is?Enkele maanden geleden waren de Griekse banken volgens de ECB nog helemaal stabiel, nu hebben ze opeens miljarden nodig. Ik vraag de minister-president: gelooft u echt dat toen alles in orde was?

Zoals gezegd, het CDA heeft geen vertrouwen in de capaciteit van deze Griekse regering om de plannen uit te voeren. De financiële gevolgen voor Nederland zijn volstrekt onduidelijk, en de politieke instabiliteit in Griekenland is te groot. Het CDA kan dit pakket daarom niet steunen. 

Voor de zomer al vroeg het CDA het kabinet ook rekening te houden met een Plan B. 

De minister van Financiën zei toen dat het klaar lag maar niet openbaar was. Maar ook als het derde pakket er wél komt, moet er mee rekening worden gehouden dat voor het eind van het jaar een alternatief scenario nodig zal zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.