Vandaag sprak de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs over de leraren. CDA-woordvoerder Michel Rog benadrukte tijdens dit overleg dat dit kabinet meerdere stappen zet om de aantrekkelijkheid en de status van het leraarschap te vergroten. Zo wordt voor studenten die kiezen voor de lerarenopleiding het collegegeld in de eerste twee jaar van hun opleiding gehalveerd. Ook wordt er fors geïnvesteerd in het verminderen van de werkdruk in het primair onderwijs. Daarnaast wordt ingezet op verbetering van de salarispositie van leraren en het verkleinen van het gat tussen het primair en voortgezet onderwijs, waarvoor 270 miljoen euro extra beschikbaar is gekomen.
 
Salarispositie leraar kan beter door keuzes sociale partners
Michel Rog bepleitte dat naast deze extra investering het hard nodig is om ook naar andere mogelijkheden te kijken om de salarispositie te verbeteren. De keuzes van sociale partners spelen hierbij een belangrijke rol. Het CDA heeft uitgerekend dat op basisscholen veel geld opgaat aan bovenwettelijke regelingen, fondsen en andere extra's. In het voortgezet onderwijs is dat veel minder. Michel Rog vindt al deze regelingen erg duur: "Leraren weten helemaal niet dat er van alles geregeld is in de cao met geld dat anders in hun portemonnee terecht zou komen. Als ze het gelijk zouden trekken, kan een basisschoolleraar zomaar zo'n 10 procent meer verdienen", aldus Michel Rog. Hij wil hierover duidelijkheid van de minister.
 
Specialisaties jongere en oudere kind

In het regeerakkoord is vastgelegd dat in de lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo) onderscheid gemaakt gaat worden tussen onderwijs voor het jonge kind en voor het oudere kind. Michel Rog: ‘Potentiële kleuterleerkrachten struikelen nu soms over de toegangseisen van de Pabo. Die eisen zijn vooral gericht op het curriculum in de middenbouw en bovenbouw in het basisonderwijs. En sommige, vaak ook mannelijke Pabo studenten haken af door de lange kleuterstage. Daardoor verliezen wij onnodig veel leerkrachten die we heel hard nodig hebben.” Op dit moment moet het onderscheid dat in het regeerakkoord staat aangekondigd nog nader worden uitgewerkt. Michel Rog riep de minister op om hier snel werk van te maken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.