Het kabinet moet nog deze maand met een ruimhartige stoppersregeling komen voor nertsenhouders die vanwege de coronacrisis, nog voor het verbod in 2024, willen stoppen met hun bedrijf. Dit voorstel deed CDA-Kamerlid Jaco Geurts deze week met GroenLinks-collega Laura Bromet. De motie riep het kabinet op zo snel mogelijk met een plan te komen, inclusief financiële dekking. Een Kamermeerderheid steunt dit voorstel.

CDA-woordvoerder landbouw Jaco Geurts: “Een fatsoenlijke overheid moet zorgen voor een ruimhartige stoppersregeling. De minister heeft de verantwoordelijkheid nertsenhouders op die manier te verleiden om eind dit jaar te stoppen. Dat is eerlijk naar deze ondernemers, en van groot belang voor de volksgezondheid.”

In 2024 wordt er een algeheel verbod op pelsdierhouderij van kracht.  Op een aantal nertsenhouderijen waren er de afgelopen tijd echter besmettingen met corona. De dieren op deze bedrijven moeten worden geruimd. Maar als de bedrijven eenmaal 'schoon' zijn verklaard, zouden ze in principe weer nertsen mogen houden. Dan zou het huidige verbod op het vervoer van nertsen wel moeten zijn opgeheven. Het Outbreak Management Team Zoönose (OMT-Z) vindt een vroegtijdige stopregeling voor niet-besmette nertsenbedrijven een reële optie, en is verdeeld als het gaat om preventief ruimen van niet-besmette bedrijven.

Jaco Geurts: “Vanwege die coronabesmetting is het nu een goed moment om nertsenhouders de kans te bieden om eerder te stoppen. Maar dan moet het kabinet wel snel over de brug komen met een fatsoenlijke regeling.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.