Het kraakverbod moet gewoon worden gehandhaafd. Daar is op dit moment geen sprake van in Amsterdam. Onverteerbaar vindt Justitiewoordvoerder Madeleine van Toorenburg. Zij is niet te spreken over de gang van zaken in Amsterdam.

Het kraakverbod is geregeld in de Wet Kraken en leegstand. Deze wet is in 2010 ingevoerd, op initiatief van het CDA. Het doel van de wet is om zowel het kraken als de leegstand te bestrijden. Van Toorenburg: “Maar dan moet die wet natuurlijk wel worden gehandhaafd. Alles staat en valt met de uitvoering. Nadat een pand is gekraakt mag nu pas tot ontruiming worden overgegaan als een voorzieningenrechter de gelegenheid heeft gekregen er een uitspraak over te doen. De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft besloten dat de krakers de panden moeten verlaten. Maar niet meteen, pas weken later, eind mei! Bewoners, de woningcorporatie, beveiligers en agenten hebben het nakijken. Dat is schandalig.”

Van Toorenburg wees er op dat er meteen ingegrepen had kunnen worden, daar was wettelijk gezien voldoende aanleiding voor. Er was immers sprake van huisvredebreuk, verstoring van de openbare orde en er ontstonden gevaarlijke situaties doordat verschillende groepen met elkaar op de vuist gingen.

De krakers zijn voor het merendeel uitgeprocedeerde asielzoekers, die ons land allang hadden moeten verlaten. Het stoort het CDA dat zij met hun actie nu woningen bezet houden die niet geschikt kunnen worden gemaakt voor mensen die er wel recht op hebben, en er om zitten te springen. Want voor gewone gezinnen is in Amsterdam nauwelijks ruimte. Woningen zijn er niet of onbetaalbaar.

Van Toorenburg: “Woningcorporatie Ymere wil ten behoeve van nieuwbouw deze woningen slopen, maar nog niet iedereen is/wil weg. Er staan dus wat huisjes leeg, waarvan sommige inmiddels onbewoonbaar zijn. Maar nu moet Ymere investeren in die woningen om ze geschikt te maken voor tijdelijke bewoning om ze zeer binnenkort te kunnen slopen. Deze geldverspilling is toch te gek voor woorden?!”

Voor Van Toorenburg is de maat vol. Zij riep de staatssecretaris en minister op om ervoor te zorgen dat het kraakverbod eindelijk praktijk wordt. “Want als wetten niet meer worden gehandhaafd ontstaat rechteloosheid. Dan delft de samenleving uiteindelijk zelf het onderspit.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.