De 100 miljoen die het kabinet op Prinsjesdag heeft vrijgemaakt voor herstructurering van bedrijventerreinen en winkelcentra, moet snel en slim worden ingezet om leegstand in winkelgebieden tegen te gaan. Die oproep aan het kabinet deden CDA-woordvoerders Hilde Palland en Mustafa Amhaouch via een motie tijdens het debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers.
 
Amhaouch: “Winkelgebieden met veel detailhandel zijn hard getroffen door de coronacrisis. Door het wegblijven van toeristen, maar ook door een toename van online winkelen, hebben veel MKB’ers een flinke klap gekregen. Leegstand is zoals bekend in veel winkelgebieden al jarenlang een probleem, en de verwachting is dat dit door de coronacrisis alleen maar verder verergert. Er moet dringend iets gebeuren. We moeten gemeenten en MKB’ers ondersteunen om een coronakaalslag te voorkomen.”

De CDA’ers hebben het kabinet dan ook opgeroepen om, in samenspraak met gemeenten, met een plan te komen om het extra geld gericht in te zetten om leegstand effectief tegen te gaan. Het CDA hoopt dat zo de leefbaarheid in dorpen en steden in alle regio’s op peil gehouden kan worden. Dinsdag wordt het voorstel in stemming gebracht.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.