Het CDA wil dat verpleegkundigen worden geschoold hoe om te gaan met innovaties en technische hulpmiddelen. Hierdoor krijgen zij meer tijd om daadwerkelijk aandacht te geven aan ouderen in het verpleeghuis. Nog steeds is er onder ouderen een grote behoefte aan meer persoonlijke aandacht. Daarom wil het CDA Q-teams instellen voor de verpleeghuiszorg om verpleegkundigen te scholen in het optimaal gebruik maken van technische hulpmiddelen.

Tweede Kamerlid Evert Jan Slootweg: “Technische hulpmiddelen staan vaak ongebruikt in een hoek en dat is natuurlijk zonde. Wij vinden het belangrijk dat verpleegkundigen daar beter mee uit de voeten kunnen. Dat scheelt hen veel tijd, die tijd kan worden besteed aan de ouderen.”

In veel verpleeghuizen wordt nog geen optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare hulpmiddelen zoals technische apparatuur, ICT en innovatie. Het zorgpersoneel krijgt niet de tijd om zich deze hulpmiddelen eigen te maken. Het CDA wil dat de minister onderzoekt of binnen de verpleeghuissector Q-teams kunnen worden opgericht die personeel in staat stellen om op optimale wijze gebruik te maken van de beschikbare hulpmiddelen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.