Het CDA wil dat de beraadtermijn van vijf dagen behouden blijft wanneer vrouwen besluiten over het eventueel verbreken van een zwangerschap. Daarvoor pleitte Tweede Kamerlid Hilde Palland tijdens het debat in de Tweede Kamer naar aanleiding van het initiatiefwetsvoorstel van D66, PvdA, GroenLinks en VVD waarin staat dat de vaste beraadtermijn moet worden afgeschaft. Palland: ‘’De bedenktermijn is onderdeel van de zorgvuldige balans die we op dit moment in de wetgeving hebben vastgelegd. Om enerzijds recht te doen aan het beschermen van het ongeboren leven en aan de andere kant recht te doen aan de autonomie van de vrouw om daar zelf een afweging in te maken op het moment dat zij onbedoeld zwanger is.’’ 

Beschermen van kwetsbaren
Het Kamerlid wijst erop dat het belangrijk is om te blijven beseffen dat de voorwaarden rond het kunnen overgaan tot abortus er zijn om kwetsbaren te beschermen. Dat geldt niet alleen voor het kwetsbare ongeboren leven, maar ook voor de vrouw, die vaak in een kwetsbare situatie om hulp vraagt. Immers, niet iedere vrouw die om abortus vraagt, doet dat in volledige autonomie. Palland: ‘’Wie zich blindstaart op autonomie en vrije keuze, ontgaat de druk, de dwang, de eerwraak, het seksueel geweld waar een vrouw en haar ongeboren kind slachtoffer van kúnnen zijn. Een heldere procedure die bijdraagt aan een zorgvuldige en weloverwogen besluitvorming, kan in dergelijke situaties juist helpen om duidelijkheid te scheppen voor zowel de arts als de vrouw.’’
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.