05 oktober 2015

CDA in actie voor overblijfouders

Leerlingen, ouders en leraren hebben baat bij actieve ouderbetrokkenheid bij de school. Het CDA vindt het daarom belangrijk dat ouderbetrokkenheid bij scholen wordt gestimuleerd. De overheid moet drempels verlagen voor ouders om actief te zijn op scholen en doet hiertoe voorstellen in haar initiatiefnota ' in de bres voor vrijwilligers tussenschoolse opvang'.

Overblijfouders zorgen er voor dat scholen tegen een geringe vergoeding de overblijffaciliteit kunnen aanbieden, zonder die te hoeven uitbesteden. Hierdoor kunnen ouders die in het middaguur hun kinderen niet op kunnen halen, hen laten overblijven op school tegen lage kosten. Bovendien kunnen leraren zo een echte middagpauze hebben. Minder vrijwilligers in de tussenschoolse opvang zou onherroepelijk betekenen dat overblijven duurder wordt en dat daardoor minder ouders hier gebruik van maken en minder ouders actief zijn op school.

Woordvoerder onderwijs Michel Rog vindt dit een probleem: 'Uitbesteding van deze zorg maakt overblijven fors duurder. Dat betekent dus meer kosten voor ouders en minder geld voor onderwijs. Dit wil het CDA waar mogelijk zien te voorkomen. 

Het CDA ziet de volgende mogelijkheden om bestaande problemen waar scholen en overblijfouders mee worden geconfronteerd aan te pakken.

1. Eenmalige verhoging vrijwilligersvergoeding

Een eenmalige verhoging van de vrijwilligersvergoeding gelijk aan de stijging van het minimumloon in 8 jaar (18%) zou scholen de mogelijkheid bieden overblijfouders €5,30 per uur te betalen. Veel scholen willen hun vrijwilligers graag dit bedrag toekennen maar wanneer zij dit doen, krijgen de scholen en ouders te maken met naheffingen van de Belastingdienst. Hier moet de overheid de vrijwilligers en scholen in tegemoet komen. 

2. Overblijfboete van tafel

De vrijwilligers die in de tussenschoolse opvang helpen zijn veelal moeders of vaders die (op die dag) niet werken. Op de dagen dat zij als overblijfouder actief zijn, eten ze vaak met hun eigen kinderen op school omdat die te jong zijn alleen thuis gelaten te worden. Bij enkele organisaties heeft de Belastingdienst dit probleem van de besparingswaarde inmiddels al benoemd. Het CDA vindt  dit vreemd: dat de kinderen met de overblijfouder mee mogen komen is geen verkapte vergoeding, maar stelt de ouder in staat om op school te kunnen helpen.Deze overblijfboete moet van het CDA van tafel.

3. Gratis VOG vrijwilligers op scholen 

Vrijwilligersorganisaties mogen tegenwoordig kosteloos een VOG aanvragen voor hun vrijwilligers in veel gemeenten. Omdat scholen geen vrijwilligersorganisaties zijn, maar organisaties met mensen in dienst, mogen zij geen gebruik maken van de mogelijkheid kosteloos een VOG aan te vragen. Desalniettemin maken scholen veel gebruik van vrijwilligerswerk bij de dagelijkse gang van zaken op een school. Het CDA stelt daarom voor dat vrijwilligers op scholen ook kosteloos een VOG kunnen aanvragen.

Het CDA in de Tweede Kamer dient een initiatiefnota in die de problemen toelicht en voorstellen doet om het vrijwilligerswerk op scholen beter mogelijk te maken in de toekomst.

Wilt u meer informatie over de initiatiefnota? Via de onderstaande link treft u de initiatiefnota aan:

www.cda.nl/fileadmin/CDA/Documenten/2015/Nota_Tussentijdse_opvang.pdf

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.