CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam komt met een initiatiefnota over de politie: ‘Ruimte voor, vertrouwen in blauw op straat’. Hij doet 12 voorstellen die ertoe moeten leiden dat de politieorganisatie op korte termijn lucht krijgt en dat er meer capaciteit beschikbaar komt.

Een tekort aan personeel, bij de recherche, in de basisteams. Wijkagenten die niet aan hun eigenlijke werk toekomen. Een té hoog ziektepercentage. Opleidingen en trainingen die er bij inschieten. De komende jaren zullen ruim 14.000 politiemensen de dienst verlaten, zij gaan met welverdiend pensioen. Op een operationele sterkte van 50.000 politiemensen is dit een enorme aderlating. De uitstroom zal de eerste tijd hoger zijn dan de nieuwe instroom.

Het CDA legt de prioriteit bij de burger in nood. Door snel aangiftes op te nemen, door tijdig aanwezig te zijn bij prio1-meldingen. Van Dam: ‘Ik wil dat de politie zélf meer zichtbaar op straat aanwezig is. Ik wil niet dat het toezicht op straat helemaal door gemeentelijke handhavers wordt overgenomen, hoe fantastisch die mensen hun werk ook doen. Ook wil ik dat de politie niet alleen nog maar komt als er een incident is.’

Concreet:

1.    Weg met bureaucratie
A.    Stop met standaard-verantwoording op voorhand. Zet betrokkenheid, vakmanschap, de bedoeling van het werk voorop. Stop met ‘indekken’.
B.    Benoem binnen het korps op topniveau een korpsmarinier: een vrijgestelde leidinggevende met doorzettingsmacht om direct (werk)processen te vereenvoudigen.
C.    Stop in de opsporing met het systeem van wegen en sturen. Maak als politie zelf keuzes, uiteraard met verantwoording naar het bevoegd gezag. Stop het onzinnige circus van wegen, sturen, evalueren enz.

2.    Maak de organisatie weer menselijk
D.    Geef politiemensen een chef die ziet welk werk ze afleveren. Organiseer HRM dichterbij. Benader langdurig en chronisch zieken positief door te bespreken wat zij wél kunnen bijdragen. Maak snel werk van de geestelijke verzorging.
E.    Neem afstand van het idee van life-time-employment. Creëer loopbaanperspectief. Het Landelijk Functiehuis Nationale Politie moet een hulpmiddel zijn.

3.    Naar een andere manier van werven en opleiden
F.    Bied jongeren – in samenwerking met de Marechaussee – een tijdelijk dienstverband aan. Benut de mogelijkheden van de (aanstaande) maatschappelijke diensttijd.
G.    Beperk de werving, selectie en keuring van herintreders tot maximaal 3 weken. Creëer voor zij-instromers snelle doorgroeimogelijkheden. Stel maatwerk boven misplaatste gelijkheid.
H.    Stap als Politie Academie (PA) over op blended learning: laat verschillende leervormen (digitaal, klassikaal, interactief, zelfstudie, videolessen) in elkaar overvloeien, benut de tijd in de klas beter. Betrek ideeën van Ebregt van Driel (Eenheid Oost, vrijwilligers).
I.    Zorg dat de politie (lichamelijk én geestelijk) fit en geoefend blijft. Accepteer niet dat medewerkers de minimale eisen niet halen. Voor voortgezette opleidingen: breng de trainer ‘on the job’.

4.    Politie: zoek de verbinding met andere diensten en organisaties

J.    Besteed werkzaamheden die zich daarvoor lenen uit aan andere diensten of aan gescreende particuliere bedrijven: het betekenen van vonnissen, vervoer van arrestanten, opruimen van drugs(afval), het vervoer van gevaarlijk vuurwerk.
K.    Maak per basisteam duidelijk welke andere diensten in het gebied in voorkomende gevallen aan de politie bijstand kunnen leveren. Betrek hierin ook veel actiever WhatsApp-groepen en andere burgerinitiatieven. Zorg voor meer ‘ogen en oren’ op straat die met elkaar samenwerken.
L.    Onderzoek lokaal en landelijk of de wijk-GGD’er een waardevolle aanvulling is. Om de politie te ontlasten van niet-specifieke politietaken ten aanzien van (potentieel) verwarde personen.

Klik hier om de hele initiatiefnota te lezen.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.