23 september 2013

CDA komt met alternatief voor begroting

Een werkende weg uit de crisis. Dat is de titel van de alternatieve begroting voor 2014 die het CDA vandaag presenteert. Het alternatief moet leiden tot een sterke samenleving, lagere lasten en een kleinere overheid. Het bevat een pakket maatregelen dat families en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ondersteunt. Zij zijn immers de ruggengraat van Nederland. Daarnaast legt het pakket een basis voor structureel economisch herstel. Daarbij worden ouderen en kwetsbare groepen in de samenleving – zoals chronisch zieken en gehandicapten – ontzien. 

Het CDA ziet het als de belangrijkste opdracht voor de politiek om de werkgelegenheid weer te laten groeien. Hiervoor is het nodig dat consumenten weer gaan besteden en zich op de woningmarkt durven begeven. Maar het is ook nodig dat ondernemers weer gaan investeren en weer mensen in dienst nemen. Dit vraagt om een fundamentele keuze: verlaag de belastingen voor burgers en bedrijven. In ons verkiezingsprogramma van 2012 hebben we eerder al voorgesteld om een eenvoudiger belastingsysteem in te voeren met lagere tarieven (‘sociale vlaktaks’). Werken en ondernemen gaan dan weer echt lonen. In combinatie met een activerend arbeidsmarktbeleid levert ons plan structureel 180.000 banen op. Een sterke economie dus, die nodig is om sociale verworvenheden te kunnen blijven bekostigen. 

Groei van de economie en dalende werkloosheid komen niet uit de lucht vallen. Duitsland plukt momenteel de vruchten van een vasthoudende inzet op innovatie en concurrerende lonen, het terugdringen van collectieve uitgaven en een activerend arbeidsmarktbeleid. Dit is het pad dat ook Nederland moet opgaan. 

Ons alternatief voor 2014 is gebaseerd op vijf uitgangspunten: 

1.      Werken en ondernemen moeten lonen

2.      Belastingen verlagen door overheidsuitgaven te beperken

3.      Minder onzekerheid en schulden

4.      Gericht investeren in de toekomst

5.      Kwetsbare groepen ontzien

In de bijlages kunt u het volledige plan nalezen dat moet leiden tot een sterke samenleving, lagere lasten en een kleinere overheid. Ook vindt u daar het wetsvoorstel van het CDA om de Wet Houdbare Overheidsfinanciën aan te passen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.