Mensen die van zorg thuis op basis van de Wmo en de Zorgverzekeringswet overgaan naar zorg uitgevoerd op basis van de Wlz, komen in een dubbele zorgval terecht. Dat houdt in dat zij eerst een financiële drempel moeten nemen en er vervolgens in het aantal uren zorg op achteruit gaan. Het CDA wil dat de minister van VWS hier onderzoek naar doet.

Woordvoerder WMO Lenny Geluk: “Dit speelt des te meer wanneer mensen op de wachtlijst staan voor een instelling, tijdelijk zorg thuis krijgen en er dan in uren op achteruitgaan. Mijn fractie wil dat deze dubbele zorgval onderzocht wordt.”

Het CDA ziet verder nogal wat verkwisting op het gebied van de zorg. Daarom heeft Lenny Geluk ook het Meldpunt trapliften in het leven geroepen. Daar kunnen mensen hun verhalen rondom trapliften kwijt. Iedereen die een traplift krijgt toegewezen, krijgt namelijk een nieuwe lift. Terwijl goede trapliften die niet meer nodig zijn en worden verwijderd, gewoon worden afgedankt. Geluk: “Waarom moet elke traplift nieuw zijn? Er zijn gewoon genoeg goed functionerende tweedehands trapliften beschikbaar. Is het gebrek aan kennis over de recycling mogelijkheden of zijn de aanbestedingsprocedures de drijvers achter deze verkwisting? Is er geen mogelijkheid deze verkwisting in samenspraak met gemeenten op te lossen?”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.