In het kader van het derde steunpakket werkt het kabinet aan een Sociaal Pakket om mensen van werk(loosheid) naar werk te helpen. Het CDA wil dat bedrijfsvakscholen en bedrijfsscholen hier een grotere rol bij kunnen gaan spelen. Dit voorstel heeft Hilde Palland vandaag namens het CDA gedaan in het begrotingsdebat SZW.

Palland: “Nederland kent een bijna landelijk dekkend netwerk van bedrijfs(vak)scholen die geworteld zijn in de regio en dicht bij de arbeidsmarkt staan. Deze scholen weten vaak goed wat de behoeftes zijn op de arbeidsmarkt en kunnen daarom mensen goed op weg helpen richting een nieuwe baan”. Bedrijfs(vak)scholen kunnen zo uitkomst bieden voor zowel mensen die hun baan hebben verloren als mensen wiens baan onder druk staat.

Het CDA wil de inkoop bij bedrijfs(vak)scholen mogelijk maken in het kader van het Sociaal Pakket waar het kabinet €1,4 miljard euro voor heeft gereserveerd. Palland: “Wanneer we het potentieel van bedrijfs(vak)scholen beter gaan gebruiken maken we onze arbeidsmarkt wendbaarder en weerbaarder. Wij roepen het kabinet daarom op om bij de uitwerking van het Sociaal Pakket het mogelijk te maken voor gemeenten, het UWV en sociale partners om opleidingen bij bedrijfs(vak)scholen in te kopen.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.