23 april 2021 

Als we het vertrouwen tussen de overheid en de burger willen versterken en meer dualisme beogen, zullen we aan de slag moeten met onze bestuurscultuur. Ik heb daar eerder nadrukkelijk aandacht voor gevraagd, onder meer in de gesprekken die ik heb gevoerd met de informateur.

De toeslagenaffaire heeft pijnlijk laten zien dat de overheid tekort is geschoten. De onlangs verschenen berichtgeving van RTL zet de verhoudingen in Den Haag verder op scherp. Het wordt nog ingewikkelder het onderlinge vertrouwen te herstellen.

Het openbaren van de notulen van de Ministerraad is een zeer vergaande stap. Om te komen tot eenheid van kabinetsbeleid moeten ministers in alle openheid, en dus in vertrouwelijkheid kunnen overleggen. Zonder deze vertrouwelijkheid is inhoudelijk overleg niet goed mogelijk. Deze vertrouwelijkheid moet dus zeer zwaar wegen; niet voor niets blijven de notulen normaliter jarenlang geheim en is het lekken ervan een misdrijf.

Alles afwegend vind ik dat in dit geval de voor het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) dossier relevante notulen, inclusief de zogenaamde p-notulen (persoonlijke notulen), openbaar gemaakt moeten worden. Ik heb in januari al aangegeven voorstander te zijn van openbaarmaking, en dat vandaag herhaald. Daarmee wordt duidelijk wat er is besproken, en in welke context wie wat heeft gezegd. 

Wopke Hoekstra

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.