Er moet meer aandacht worden besteed aan belangrijke (snel)wegen in de regio en de verbinding met grote steden en stedelijke gebieden. Dat bepleitte CDA-Kamerlid Maurits von Martels donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer met minister Van Nieuwenhuizen over MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). De economische kracht van regio’s is sterk afhankelijk van goede infrastructurele verbindingen met de rest van het land, maar ook met het buitenland. In dat kader deed Von Martels voorstellen over o.a. de N35 in Overijssel en Gelderland, de A67 in Brabant en Kornwerderzand in Friesland. Deze worden hieronder uitgelicht.

Oplossen knelpunten regio
Als het aan Maurits von Martels ligt, hoort niet alle aandacht uit te gaan naar knelpunten en files in de Randstad alleen: ‘Ook files buiten de Randstad moeten worden aangepakt. Er wordt te vaak naar het westen gekeken, omdat die nu eenmaal hoger scoren in de file top-50. Dat heeft te maken met de methode die nu wordt gebruikt. Daarmee blijven cruciale verbindingen in de rest van het land onderbelicht.’ 

De vraag naar nieuwe infrastructuur is vele malen groter dan het beschikbare budget, waardoor er een flinke uitdaging ligt in het maken van de juiste keuzes. Tegelijkertijd wordt er op verzoek van het CDA onderzoek gedaan naar mogelijkheden op het gebied van private financiering.

Een van de wegen die extra aandacht verdient, is volgens Von Martels de autoweg N35 tussen Zwolle en Enschede. De provincie heeft deze weg tot het centrale speerpunt verheven. Er is afgesproken dat het Rijk en de regio met elkaar in gesprek gaan. Maar volgens Von Martels moeten daarbij meer concrete afspraken worden gemaakt, zodat er daadwerkelijk stappen vooruit worden gezet. Daarom heeft het CDA een motie ingediend om de financiële consequenties samen met de provincie in kaart te brengen, en hier komend voorjaar op terug te komen bij de Tweede Kamer.

Daarnaast heeft Von Martels samen met o.a. de VVD een pleidooi gehouden voor verbreding van de A67 in Brabant. Tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop komt er al een rijstrook bij. Het CDA vindt het belangrijk dat het geld dat hier mogelijk overblijft, beschikbaar gehouden wordt voor de rest van deze belangrijke verkeersader in het zuiden van het land. Het betekent bijvoorbeeld veel voor de bereikbaarheid van de logistieke Greenport Venlo.

Verder is er samen met ChristenUnie aandacht besteed aan de verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand in Friesland. Ook hier is verzocht in oplossingen te denken. Het betreft een belangrijke impuls voor de maritieme cluster van het noorden en het kan een grote bijdrage leveren aan de scheepvaart, de scheepsbouw en bedrijvigheid in de regio. Von Martels: ‘Als we de regio’s aantrekkelijker willen maken voor het bedrijfsleven, moet er extra worden geïnvesteerd.’

10 miljoen extra voor verkeersveiligheid
Ook heeft het CDA samen met de andere drie coalitiepartijen en de SGP voorgesteld om 10 miljoen euro extra te investeren in verkeersveiligheid. Het geld moet de komende drie jaar worden besteed aan onder meer innovatieve technieken om het verkeer veiliger te maken. Het aantal verkeersdoden bedroeg vorig jaar 613 en het jaar daarvoor 629. Het aantal ernstige verkeersgewonden stijgt al langer. Eerder dit jaar kondigden het kabinet aan 50 miljoen uit te trekken voor verbetering van de verkeersveiligheid op zogeheten N-wegen (vaak provinciale wegen).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.