03 december 2019

CDA omarmt SER-advies over diversiteit

Het CDA stond aan de basis van een wettelijk streefcijfer van 30% vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Dit streefcijfer geldt tot 1 januari 2020. Maar uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen blijkt, dat dat streefcijfer te weinig effect heeft gehad

Op 20 september dit jaar heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een breed gedragen advies uitgebracht over diversiteit. Een van de voorstellen is een quotum van 30 procent voor vrouwen in de Raad van Commissarissen van 88 beursgenoteerde bedrijven. 

De SER pleit voor een integrale aanpak met een aantal maatregelen. Zo wordt geconstateerd dat het tempo waarmee diversiteit in de top van het bedrijfsleven en in delen van de publieke sector toenemen veel te laag ligt. Daardoor gaat veel potentieel verloren en wordt talent onvoldoende benut. Dat is een gemiste kans voor onze economie en samenleving.

CDA-Kamerlid Lenny Geluk: “De SER heeft een evenwichtig advies gegeven waarin de sociale partners zelf voorstellen doen voor meer diversiteit. Bijvoorbeeld voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Het CDA steunt deze oproep. Een eerlijke verdeling van topposities draagt bij aan betere kansen voor mannen en vrouwen in de samenleving.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.