Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt  dat Poolse arbeidsmigranten op grote schaal met werkloosheidsuitkeringen frauderen. Het CDA vindt frauderen onacceptabel en dat moet hard worden aangepakt.  Het CDA wil dat  de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maartregelen neemt.

De Poolse arbeidsmigranten gebruiken valse handtekeningen, nepsollicitaties en adresfraude om duizenden euro's aan uitkering te innen, terwijl ze ondertussen in Polen zwart aan het werk zijn of vakantie vieren. De arbeidsmigranten worden bijgestaan door tal van malafide tussenpersonen die op internet adverteren als boekhouder of administratiekantoor. Tegen betaling geven ze advies en helpen ze controles van uitkeringsinstantie UWV te omzeilen.

CDA woordvoerder Pieter Heerma : "Ik vind het tamelijk schokkend dat als zoveel van deze tussenbureautjes gewoon aangeven en uitleggen op welke manier er gefraudeerd kan worden met WW-uitkeringen, zij in Polen verblijven en het doen lijken alsof je in Nederland bent. Dat kan niet, zeker niet als het op zulke grote schaal lijkt te gebeuren. Dus er zullen echt maatregelen genomen moeten worden."

Tijdens het vragenuur dinsdag heeft de minister toegezegd ervoor te zorgen dat het UWV hier meer bovenop gaat zitten. Er moet met name meer vat komen op de malafide tussenpersonen en dat is tot nu toe onvoldoende gebeurd. Hij gaat samen met het UWV de komende weken kijken welke maatregelen we gaan nemen, bijvoorbeeld extra capaciteit voor controle op tussenpersonen, maar ook kijken of er meer middelen of bevoegdheden nodig zijn om dit effectief aan te kunnen pakken.

Ook gaf CDA woordvoerder Heerma aan dat door de onderzoeksjournalistiek van Nieuwsuur we allemaal de ernst en omvang van deze stuitende fraude kunnen zien, maar ook het bijna zichtbare plezier waarmee die wordt uitgevoerd. 'Dat vond ik misschien nog wel het allerergste van de uitzending. Als je de aard en omvang ziet, is het maar zeer de vraag of die fraude tot nu toe voldoende op waarde is geschat. Dat maakt de noodzaak om daadkrachtig en hard tegen op te treden alleen maar groter.’  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.